Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Agenda Adviescommissies dinsdag 24 januari 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

Agenda Adviescommissies dinsdag 24 januari 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

20.00 uur: Gemeenteraad - Kamer 1

20.15 uur: Adviescommissie Sociaal - Kamer 5: Uitvoeringsagenda Mantelzorg 2016; Beantwoording College art. 40 Vragen CDA over Jonge Mantelzorgers

20.15 uur: Adviescommissie Bestuur en Middelen - Kamer 3: Dordt op Stoom (Veiligheidseisen Evenementen); Incidentele middelen t.b.v. Kleine Subsidies; Thema-avond Acquisitiebeleid

20.15 uur: Adviescommissie Fysiek - Kamer 1: Experiment Vrij Fietsen Centrum (Sprekersplein); Hotelontwikkeling Vrieseplein/Blekersdijk (Presentatie); Kansen Stationsgebied Dordt Centraal Station; Parkeren Nieuw Krispijn; Evaluatie Rotonde Groenezoom

Klik op de rode tekst voor de volledige agenda 

 

Lees meer Reageer

Trainingen voor politiek geïnteresseerden in Dordrecht en regio

Trainingen voor politiek geïnteresseerden in Dordrecht en regio

Komend jaar organiseert de PvdA een reeks van bijeenkomsten voor leden en belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 28 januari van 10.00-13.00 uur in Dordts Genoegen. Deze bijeenkomst gaat over de geschiedenis van de sociaal-democratie en de betekenis en bijdrage ervan in Dordrecht. Deze bijeenkomst wordt geleid door Hans Spigt, oud- wethouder in Dordrecht en Menno Hurenkamp van de Wiardi Beckmannstichting. Als je aanwezig wilt zijn, of als je nog vragen hebt, stuur een e-mail naar Annelies Blommers via secretarispvdadordrecht@gmail.com. Aanmelden vóór 20 januari 2017.

Volgende bijeenkomsten gaan over gemeentepolitiek (februari), de samenwerking Drechtsteden (maart), campagne voeren (september), debatteren (oktober) en media en politiek (november).  

 

Lees meer Reageer

PvdA: Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiplublieke sector weldegelijk belangrijk bij aanbestedingen

PvdA: Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiplublieke sector weldegelijk belangrijk bij aanbestedingen

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Wet Normering Bezoldiging Topfuncionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) - Jacqueline van den Bergh: In de Drechtsteden zijn er zorginstellingen waarvan de bezoldiging van topfunctionarissen de algemene WNT norm (179.000 euro) overschrijdt. Zorginstellingen die niet zijn gehouden aan de WNT (vanwege de Wet toelating Zorginstellingen) zijn niet in overzicht opgenomen. Volgens de Raadsinformatiebrief ontbreekt in de Aanbestedingswet (AW) de juridische speelruimte om WNT-normen op te nemen als uitsluitingscriterum. Opnemen in aanbestedingsvoorwaarden is mogelijk, maar kan bij rechter onderuitgaan. De PvdA vindt toch dat we het signaal moeten afgegeven aan instellingen waarmee we zaken doen, dat salarissen boven de norm niet kunnen, en stelt voor om dit toch op te nemen als uitsluitingscriterium of zwaarwegend negatief beoordelingscriterium bij aanbestedingprocedures. Je moet ernaar toe gaan werken. Bezoldiging van personeel zit verdisconteerd in tarieven. Wethouder Heijkoop vindt het lastig, maar begrijpt de zorg van partijen. Hij zegde toe te onderzoeken hoe hiermee om te gaan.

 

Lees meer Reageer

WMO-adviesraad moet gevraagd EN ongevraagd advies kunnen geven

WMO-adviesraad moet gevraagd EN ongevraagd advies kunnen geven

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Evaluatie WMO - Jacqueline van den Bergh: Evaluatie WMO is door extern bureau BMC uitgevoerd. De PvdA had om evaluatie gevraagd via een extern bureau. PGB: Clienten zijn tevreden over het algemeen met hun PGB. Reden voor PGB: regie over eigen leven behouden. Wijkteams ondersteunen PGB-houders. PGB brengt echter veel administratieve rompslomp met zich mee. BMC-onderzoek geeft aan dat burgers die problemen ervaren met beheren PGB niet weten dat zij kunnen overstappen naar Zorg in Natura. De inschatting van de PGB-vaardigheid wordt aan de voorkant van het Keukentafelgesprek beoordeeld door de Sociale Dienst. De PvdA vindt dit een verkeerde manier van doen. Want wat zijn precies de knelpunten bij PGB? Bedoelt men fraude? Het zou om “kwetsbare” burgers gaan. In combinatie met hoge bedragen die soms met PGB gemoeid zijn, zou dit een risico op onrechtmatig gebruik geven. Maar PGB wordt toch uitbetaald door SVB aan hulpverlener. En niet aan de client. Nodig is een heldere procedure tussen Sociale Dienst en SVB. Sociale Dienst onderhoudt contact met aanbieders. Hoe kunnen we de clienten juist wel...

 

Lees meer Reageer

Pilot Schuldopkopen van jongeren - Meer aandacht op scholen voor leren omgaan met geld

Pilot Schuldopkopen van jongeren - Meer aandacht op scholen voor leren omgaan met geld

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Nazorg Schuldhulpverlening - Siham Berrag: De PvdA had eerder aandacht gevraagd voor de schulden van jongeren. Dit zadelt hen op met flinke beperkingen bij de start van hun leven. De PvdA wil dan ook dat jongeren op scholen veel meer leren hoe verstandig met geld om te gaan, bijv. via Budgetbeheer via het NIBUD. Daarnaast lopen er pilots in steden, zoals Den Haag. De gemeente gaat de schulden overnemen van de jongeren. De gemeente is dan de enige schuldeiser van de jongeren en regelt met hen stevige - maar werkbare -  afbetalingsafspraken en met de oorspronkelijke schuldeisers worden financiele regelingen getroffen. Dit biedt jongeren beter perspectief. De PvdA wilde zo'n pilot ook in Dordrecht en Drechtsteden. Oud wethouder Bert van de Burgt heeft dit in gang gezet en de nieuwe wethouder Peter Heijkoop heeft het verder uitgewerkt. Daarvoor gaf de PvdA een compliment. "Dat mag ook weleens, een compliment geven", aldus Siham. Heldere criteria zijn er nog niet om toegelaten te worden tot de pilot, dat ...

 

Lees meer Reageer

Voorzitter Economic Board Drechtsteden: HBO-plus is nodig

Voorzitter Economic Board Drechtsteden: HBO-plus is nodig

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Kennismaking met de heer Vollebregt Economic Board Drechtsteden - Jacqueline vd Bergh: De heer Vollebregt is voorzitter geworden van de Economic Board Drechtsteden. Hij heeft veel ervaring opgedaan in bedrijfsleven en logistiek en is voorzitter van Heijmans o.a. Binnenkort wordt ook het voltallige bestuur bekend gemaakt. Men gaat aan de slag. Nederland heeft moeite in de mainstream te acteren, volgens de voorzitter. Er is een nieuwe industriele revolutie aan de gang. Kennis, opleiding en bedrijven moeten veel beter bij elkaar komen. Een HBO-plus hebben we hier nodig, aldus de heer Vollebregt. Goed opgeleid personeel is noodzakelijk. Wonen en leven moeten goed zijn in de Drechtsteden, dan willen bedrijven zich vestigen en hier blijven. Nodig is een ...

 

Lees meer Reageer

Statushouders in de Drechtsteden: Integratie vanaf dag 1

Statushouders in de Drechtsteden: Integratie vanaf dag 1

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017 - Themabijeenkomst Statushouders in de Drechtsteden: Ook in de Drechtsteden worden statushouders opgevangen. Dit zijn asielzoekers die mogen blijven en toegewezen zijn vanuit de AZC's aan onze regio. Volgens wethouder Peter Heijkoop wordt er maatwerk geleverd wat betreft werk en inkomen. Hoewel het wettelijk niet verplicht is, staat het leren van de Nederlandse taal staat centraal. Het zich thuis voelen is belangrijk. Statushouders moeten zelf binnen 3 jaar het inburgeringstraject afronden en zelf organiseren, maar de Sociale Dienst regelt daar van alles omheen om de inburgering zo snel mogelijk te laten verlopen. De laatste tijd wordt er vanuit het COA en de AZC's beter gekeken naar waar ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017 - gemeentehuis Zwijndrecht

Agenda Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017 - gemeentehuis Zwijndrecht

19.35 uur: DRECHTRAAD

20.00 uur: CARROUSEL INTEGRAAL: Kennismaking met de voorzitter Economic Board, de heer S. Vollebregt; Raadsinformatiebrief over Economic Board

21.00 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Proeftraject Maak Verschil

21.00 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Nazorg Schuldhulpverlening; Evaluatie WMO; Toepassing Wet Normering Topinkomens bij Aanbestedingen WMO; Doorrekening Opties Eigen Bijdrage WMO

21.00 uur: CARROUSEL FYSIEK: Thematafel Bereikbaarheid: A15, A16, A4 Zuid, Verduurzaming N3 en tunnelmonden, Toekomstvisie Openbaar Vervoer 2040

Klik op Drechtraad en Carrousel voor de complete agenda's.

 

 

Lees meer Reageer

Toespraak Lodewijk Asscher op druk PvdA Congres op zondag 15 januari 2017 - "Met gelijk loon voor gelijk werk als basis"

Toespraak Lodewijk Asscher op druk PvdA Congres op zondag 15 januari 2017 -

Op de laatste dag van het druk bezochte PvdA congres in La Fabrique in Utrecht hield Lodewijk Asscher zijn toespraak, op zondag 15 januari 2017. 

"Een sociale economie. Zodat iedereen een vaste baan, een fatsoenlijk salaris en een zeker pensioen krijgt - niet alleen de mensen aan de top. En ieder kind de kans heeft om het beste uit zichzelf te halen".

Klik hier om de hele toespraak te lezen.

 

Lees meer Reageer

Leger des Heils Maaltijdenproject wint de Theodoor Stoopprijs 2017

Leger des Heils Maaltijdenproject wint de Theodoor Stoopprijs 2017

Op de gezellige PvdA nieuwjaarsreceptie - zondagmiddag 15 januari 2017 in grand cafe Dordts Genoegen - waren ook de 3 genomineerden met hun groepen voor de Theodoor Stoopprijs aanwezig. Voorzitter van de PvdA Dordrecht Katja Rusinovic heette iedereen van harte welkom. Zij vertelde over de armoede in Dordrecht. In het kader van armoedebestrijding had de PvdA het plan om het initiatief dat veel bijdraagt aan de verbetering van de positie van mensen die het financieel langdurig moeilijk hebben de Theodoor Stoopprijs uit te reiken. Om hen in het zonnetje te zetten. 3 Initiatieven waren door leden en ook veel niet-leden voorgedragen voor deze prijs, nl.: 1) Het Maaltijdenproject van het Leger des Heils; 2) De Voedselbank en 3) Geef het Dordt. Raadslid Peter Puik vertelde ...

 

Lees meer Reageer

Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad

Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad

Op maandagavond 6 februari 2017 houdt de PvdA een Politiek Cafe over de binnenstad: Het nieuwe winkelen in een Bruisdende Dordtse Binnenstad. Op Maandagavond 6 FEBRUARI, 17.30 - 20.00 uur (met soep/broodjes) in THE MOVIES, Nieuwstraat 62.

m.m.v.: Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht, Dordrecht Marketing, Coffeelicious, Habets Herenmode, CBRE/Drievriendenhof, Concreet (Horeca-) Advies, De Wijkondernemer/Zakenexpert, Platform31

Met discussie over o.a. overal en altijd winkelen  cultuur uitgaan • shop in shop  horeca de nieuwe V&D persoonlijke aandacht lokaal ondernemen  stadsherstelfonds onderscheidend zijn specialisering samenwerking  leegstandsverordening lifestyle functiemenging bewegwijzering ZARA/MANGO  

Discussie o.l.v. KEES THIES en met Zanger/Gitarist MAARTEN TEEKENS 

Ondernemers, bewoners, gemeente, politici, belangstellenden zijn van harte welkom.

Graag aanmelden i.v.m. catering via: secretarispvdadordrecht@gmail.com

 

Lees meer Reageer

PvdA Nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 15 januari 2017, vanaf 14.30 uur, in Grand Cafe Dordts Genoegen

PvdA Nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 15 januari 2017, vanaf 14.30 uur, in Grand Cafe Dordts Genoegen

We beginnen het jaar goed. We nodigen u uit voor de nieuwjaarsreceptie in Grandcafé Dordts Genoegen (Voorstraat 256) op zondag 15 januari van 14.30 tot 17.00 uur. Op deze middag wordt ook de winnaar van de Stoopprijs 2017 bekend – u kunt ter plekke meestemmen. De Stoopprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of initiatief die in Dordrecht werk maakt van sociaaldemocratische idealen. Eerder ging de prijs al naar leden Jacqueline van den Bergh, Arie van Zanten en Bart Bouman en naar initiatieven het Faire Schaap en Den Witten Haen.

 

Dit jaar staat de prijs in het teken van armoedebestrijding. Uit de inzendingen (waarvoor dank aan alle leden die reageerden op onze oproep) zijn drie genomineerden gekozen die doorgaan naar de finale op onze receptie. Deze drie genomineerden zijn (in willekeurige volgorde): ...

 

Lees meer Reageer

Waar zijn de daklozen onder Zwijndrechtse Brug naartoe?

Waar zijn de daklozen onder Zwijndrechtse Brug naartoe?

De berichten dat er – na de schoonmaakactie onder de Zwijndrechtse Brug door de gemeente – met de daklozen die hier verbleven geen kontakt meer is en dat zij nu uit het zicht van de hulpverlening zijn, waren voor de PvdA (Inge Stevens) en GroenLinks (Kitty Kruger) aanleiding om hierover vragen aan het college te stellen. Gezien de weersomstandigheden verzoeken wij u deze vragen spoedig te beantwoorden.

1) In de Adviescommissie Sociaal en in de gemeenteraad is er door de PvdA en GroenLinks naar de schoonmaakactie gevraagd die plaats ging vinden onder de Zwijndrechtse Brug. Dit was de plek waar een groep daklozen verbleef en waar kontakt mee was vanuit de hulpverlening. Het antwoord van wethouder Lambrechts was dat het om vier mensen ...

 

Lees meer Reageer

Jongerenraad wil spreekbuis zijn voor en naar jongeren: Opknappen hal station een van de actiepunten

Jongerenraad wil spreekbuis zijn voor en naar jongeren: Opknappen hal station een van de actiepunten

Dinsdagmiddag 10 januari 2017 presenteerde de Jongerenraad zich aan de Gemeenteraad. Daphne Herwig, Jetske van Veen en Britte Oosterwijk (foto) waren aanwezig om e.e.a. te vertellen over hun plannen en aanpak. Men wil een springplan zijn voor jongeren en een spreekbuis voor en naar jongeren. De Jongerenraad volgt actief van de gemeente doet om zodoende te bekijken wat zij voor jongeren kunnen doen. De Jongerenraad wil jongeren betrekken en onderwerpen aankaarten die van belang zijn voor jongeren. Een aantal onderwerpen die de Jongerenraad gaat aankaarten in 2017: 

 

Lees meer Reageer

"Uniek: De raad in luisterstand"

Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad - Nelleke de Smoker - stelde de veranderende rol van de gemeenteraad centraal in haar Nieuwjaarsspeech dinsdagmiddag 10 januari 2017. Maar eerst feliciteerde zij burgemeester Brok met zijn nieuwe functie van Commissaris van de Koning in Friesland. "Het is u gegund". Veel rapporten zijn er inmiddels geschreven over de veranderende rol van de raad. Het wordt meer van buiten naar binnen. Er wordt steeds meer van bewoners en organisaties verwacht. "Hoe gaan wij als raad daarmee om?" vroeg Nelleke zich af. We moeten leren loslaten en afblijven. De "Wij regelen reflex" verdwijnt naar de achtergrond. Nieuwe vormen van democratie ontwikkelen zich, zoals bijv. Code Oranje. Er komt een Thema-avond voor ...

 

Lees meer Reageer

"De elite krabt zich achter de oren"

Burgemeester Brok opende zijn nieuwjaarsspeech op dinsdagmiddag 10 januari 2017 in de gemeenteraad met de vraag hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. Volgens hem heeft ieder tijdperk belangrijke momenten, ook in ons persoonlijk leven. De burgemeester is er van overtuigd dat dit tijdperk herinnerd wordt in de geschiedenis. "De elite krabt zich achter de oren". 100 Jaar is er nu Algemeen Kiesrecht, met de strijd voor gelijke rechten. Dit is onderdeel van de democratische ontwikkeling. Democratie is niet statisch, aldus de burgemeester. Samenleven doe je met elkaar. Ook in Dordrecht worden er steeds meer gesprekken gevoerd met inwoners en krijgen bewoners meer invloed. Organisaties en mensen worden steeds meer zelf verantwoordelijk. Participatieve democratie moet zich ...

 

Lees meer Reageer

Nieuwjaars gemeenteraad - 16.00 uur in Stadhuis

Nieuwjaars gemeenteraad - 16.00 uur in Stadhuis

Dinsdagmiddag 10 januari 2017 opent de gemeenteraad met de Nieuwjaarsraad het nieuwe jaar.

Om 16.00 uur begint in het Stadhuis de burgemeester met zijn - helaas - laatste Nieuwjaarsrede in de gemeenteraad. Daarna houdt Nelleke de Smoker (plv. voorzitter van de gemeenteraad) haar Nieuwjaarsrede.

Tot slot is er de presentatie van de Jongerenraad 2017.

Vanaf 19.30 uur is er in de centrale hal van het Stadhuis de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dordrecht. Iedereen is van harte welkom.

 

Lees meer Reageer

Dordtse raad was tegen motie van PvdA, GroenLinks en D66 om zonnepanelen in de 19e Eeuwse Schil ruimer toe te staan

Dordtse raad was tegen motie van PvdA, GroenLinks en D66 om zonnepanelen in de 19e Eeuwse  Schil ruimer toe te staan

Lange tijd was er in de raad en in de commissie Fysiek de discussie over het strenge regime van zonnepanelen op daken in gebieden met een Beschermd Stadsgezicht, zoals ook in de 19e Eeuwse Schil. Zonnepanelen mogen namelijk niet in het zicht liggen, vanaf de straatzijde. Dat staat in de Welstandsnota. PvdA, GroenLinks, D66 en ook VVD vonden dat dit niet meer van deze tijd is, nu alles op alles wordt gezet om over te gaan op duurzame energie. Ook zonnepanelen op daken dragen hieraan bij. Veel mensen - ook in Beschermd Stadsgezicht - willen zonne-energie zelf kunnen opwekken. Die mogelijkheid moeten zij hebben. Vandaar de motie van Pvda, D66 en GroenLinks en de Welstandsnota ...

 

Lees meer Reageer

PvdA stelt vragen aan college over gang van zaken rondom de Vreugdevuren

PvdA stelt vragen aan college over gang van zaken rondom de Vreugdevuren

De gemeenteraad - zeker ook de PvdA - is accoord gegaan met het organiseren van Vreugdevuren in Krispijn en Zeehavenlaan tijdens de jaarwisseling. Deze Vreugdevuren vonden andere jaren ook al min of meer plaats, maar nu wilden we er een officieel feest van maken. Wij denken dat een dergelijke activiteit juist positief kan bijdragen aan de saamhorigheid en levendigheid in de buurt. Nu blijkt het direct tot problemen te hebben geleid - met ingrijpen van politie en ME - en de politie zegt er liever helemaal vanaf te willen omdat het in hun ogen onbeheersbaar en onveilig is. De PvdA zou graag de Vreugdevuren behouden en PvdA raadslid Peter Puik heeft dan ook vragen aan het college gesteld over de gang van zaken. Wat is er precies gebeurd bij de 2 Vreugdevuren in Krispijn en Zeehavenlaan tijdens de jaarwisseling, en waarom ging het fout? Welke preventieve maatregelen waren genomen om overlast te voorkomen?

De PvdA vindt het belangrijk dat er met bewoners, ...

 

Lees meer Reageer

Concept PvdA Kandidatenlijst wordt op PvdA Congres vastgesteld

Concept PvdA Kandidatenlijst wordt op PvdA Congres vastgesteld

De Concept PvdA-Kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 is uit. De leden van de PvdA bepalen op zondag 15 januari 2016 in de Fabrique in Utrecht wat de definitieve lijst wordt. Lodewijk Asscher staat op nummer 1, Khadija Arib (huidige voorzitter van de Tweede Kamer) staat op 2, Jeroen Dijsselbloem (minister van Financien) staat op 3, Sharon Dijksma (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu staat op 4, en Gijs van Dijk (vice-voorzitter FNV) staat op 5. 

Bij de Kieskring Dordrecht staat PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh.

Klik hier voor de complete lijst.

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief