Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Agenda Raadsvergadering dinsdag 28 maart 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

Agenda Raadsvergadering dinsdag 28 maart 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

BESPREEKSTUK: Nieuwe Hondenbeleid 2016-2020

 

Klik hier voor de complete agenda met bijbehorende stukken.

 

Lees meer Reageer

PvdA Open Brief aan alle Kiezers

PvdA Open Brief aan alle Kiezers

Beste mensen, Donderdagochtend j.l. wakker geworden met een stevige kater; niet vanwege een feest, maar door de enorme dreun die de kiezer ons heeft gegeven. Een verlies van historische omvang. Direct buitelden allerlei deskundologen over elkaar heen om een analyse te geven van de nederlaag; al dan niet prominente leden van onze partij kwamen met allerhande suggesties en gevolgtrekkingen. Wij willen daar niet aan meedoen. De PvdA in Dordrecht wil de blik op de toekomst richten. Want de PvdA is nog lang niet overbodig. Zolang in onze stad mensen in armoede leven, zolang mensen zijn aangewezen op de Voedselbank, zolang er veel werkloosheid is, zolang er wachtlijsten zijn in de zorg: zolang heeft de sociaaldemocratie bestaansrecht. De PvdA-fractie in Dordrecht zet zich in voor een regio waar...

 

Lees meer Reageer

Oranjelaan: hoofd stadsroute moet overzichtelijk zijn met veilige kruisingen bij Bankastraat en Noordendijk - PvdA: handhaaf de zebrapaden

Oranjelaan: hoofd stadsroute moet overzichtelijk zijn met veilige kruisingen bij Bankastraat en Noordendijk - PvdA: handhaaf de zebrapaden

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 maart 2017: Renovatie Oranjelaan - Merwedestraat: Jacqueline van den Bergh: Er werd eerst een mooie, goed overzichtelijke presentatie gegeven over de nieuwe inrichting van deze hoofdroute door de stad. Met alle verkeersbewegingen in de spits. Centraal staat een goede doorstroming. De Merwedestraat en Oranjelaan knappen ontzettend op, met bredere fietspaden en veel groen. De Prins Hendrikbrug moet ook worden opgeknapt, maar daar hangt een fors prijskaartje aan. Die komt nu later aan de beurt. Punt van aandacht was vooral de nieuwe inrichting van de Oranjelaan fase 2. Daar wordt na de Noordendijk de 2 baansweg gesplits in een brede autobaan (50 km weg), dan een brede heg, met daarnaast een "ventweg", dit is ...

 

Lees meer Reageer

Overlast van rommel en wildplassen aanpakken

Overlast van rommel en wildplassen aanpakken

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 maart 2017: Overlast bij Admiraalsflat - Jacqueline van den Bergh: Er komen veel klachten binnen van bewoners over toenemende rommel op het Admiraalsplein en urineren in het groen. Het antwoord van het college daarop is vooral snoeien van struiken en verplaatsen van boomstammen. De PvdA had - samen met GroenLinks - aangedrongen op het plaatsen van een openbaar toilet. Dat lijkt ons beter dan groen te snoeien. Wethouder Reynvaan vertelde dat er inderdaad overlast is van zwervers, maar er niets voor te voelen om een openbaar toilet ...

 

Lees meer Reageer

Aanlijnplicht en opruimplicht, maar ook voldoende losloopterreinen en hondenspeelvelden

Aanlijnplicht en opruimplicht, maar ook voldoende losloopterreinen en hondenspeelvelden

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 maart 2017: Hondenbeleid 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh: Honden geven een hoop plezier aan mensen, maar geven ook overlast met poep en aggressieve honden. Voor agressieve honden komt er nieuwe landelijke wetgeving, die we lokaal zelf kunnen uitwerken. PvdA wil een overzichtelijk Hondenbeleid, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn. Het moet duidelijk zijn dat daar waar veel door kinderen op groenplekjes wordt gespeeld er geen honden uitgelaten mogen worden, met duidelijke rode borden. In heel de bebouwde kom geldt nu overal een aanlijnplicht en een opruimplicht. Dat steunt de PvdA. Dat is duidelijk. Maar daartegenover moet staan dat er ook voldoende ruimte is voor de hond om lekker ...

 

Lees meer Reageer

Ledenvergadering PVDA Dordrecht

Ledenvergadering PVDA Dordrecht

Op donderdagavond 23 maart 2017 is er vanaf 20.00 uur in de bovenzaal van Dordts Genoegen (Voorstraat 256) de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Dordrecht. Eerst is er een korte terugblik op de landelijke verkiezingen. Tijdens deze vergadering staat de route naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 centraal. Met als beslispunten: Thema's Verkiezingsprogramma, Profiel kandidaat-raadsleden en fractie en Opdracht en procedure Kandidaatstellingscommissie.

 

Lees meer Reageer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 21 maart 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 21 maart 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 1: Herinrichting Oranjelaan-Merwedestraat (met inspreker); Nieuw Hondenbeleid 2016-2020; Antwoorden college op brief over overlast bij Admiraalsflat in Wielwijk; Stand van Zaken project Nieuwe Dordtse Biesbosch

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 3: Herfinanciering Duurzaamheidsfabriek; Voorlopige Prognose Grondbedrijf; Prognose Grondexploitatie 2017; Gemeentelijk financieel toezicht gesubsidieerde instellingen; Beeindigen Pilot Argu

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Antwoorden college op art. 40 vragen CDA over Offensief tegen kinderleed; Brief Jongerenraad over problemen met de Jeugdzorg; Ontwikkelingen Jeugd Q1 2017

Klik op Adviescommissie voor de complete agenda en stukken

 

Lees meer Reageer

PvdA: Oranje kliko op vrijwillige basis en grijze kliko blijft om de 14 dagen worden geleegd

PvdA: Oranje kliko op vrijwillige basis en grijze kliko blijft om de 14 dagen worden geleegd

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh: Het college heeft als doelstelling 60% bronscheiding te realiseren door de service op gescheiden afvalstromen (grondstoffen) te verhogen en de service op restafval te verlagen. De lange termijn ambitie is een afvalscheidingspercentage van 75%. Nu is dat ca. 44%. Dus dat scheelt nogal wat. Meer afval scheiden is een goed streven. Maar PvdA wil meer maatwerk met afvalophalen, dat is het meest meest fair. Anders gaat het tegenstaan. Het moet wel te behappen blijven voor bewoners. Voor PVDA zijn er 2 knelpunten in de voorstellen: 1) ieder huishouden in de laagbouw krijgt een oranje minicontainer voor plastic afval. Hier gaat de PVDA niet mee accoord. Heleboel mensen willen en kunnen dit niet, ze hebben een te kleine tuin of ...

 

Lees meer Reageer

Commissaris van de Koning: "Deze stad heeft recht op een klasseburgemeester"

Commissaris van de Koning:

Gemeenteraad donderdag 16 maart 2017: Profielschets nieuwe burgemeester: Deze avond heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester van Dordrecht vastgesteld en overhandigd aan CdK. De Commissaris van de Koning (CdK) Jaap Smit was aanwezig en heeft de raad uitgedaagd met specifieke vragen om een aantal zaken wat te verduidelijken. Ruim voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 moet er een nieuwe burgemeester zijn. De profielschets geeft precies weer wat we verwachten: boegbeeld voor de stad, voorzitter, strateeg, bindende schakel, van orde en gezag, visionair, verbinder van mensen, organisaties, belangen bij elkaar brengen, oprecht interesse in mensen, echte netwerker. Ook de inbreng van burgers, college en Drechtestedenbestuur zijn erin verwerkt. In totaal zijn er 70 reacties binnengekomen van burgers: luisterend vermogen, handhaven en boegbeeld zijn verwerkt in de profielschets. Ook communicatie en coachende eigenschappen, gezag en daadkracht. CdK vond de profielschets redelijk ...

 

Lees meer Reageer

Parkeergarage Vrieseplein

Parkeergarage Vrieseplein

Adviescommissies Fysiek en Bestuur en Middelen, dinsdag 14 maart 2017: Presentatie EPV (Egalisatiereserve ParkeerVoorzieningen): Met de parkeeropbrengsten worden parkeervoorzieningen gefinancierd: parkeerplaatsen, parkeergarages, en sinds kort ook fietsenstallingen. Bij deze presentatie konden politieke partijen plannen aandragen voor de verschillende scenario's, die kunnen worden uitgewerkt met de financiele uitwerkingen erbij. De PvdA heeft deze plannen aangedragen: Niet alleen digitale parkeervergunningen voor bezoekers binnenstad en Schil, maar ook parkeerkaarten kunnen blijven kopen; Speciale parkeertarieven (of gratis) voor Mantelzorgers; Van de kort parkeerplaatsen aan Spuiboulevard normale parkeerplaatsen maken; Parkeergarage onder Vrieseplein (voor bewoners en bezoekers binnenstad); Abonnementstarieven Veemarktgarage minder laten stijgen

 

Lees meer Reageer

Presentatie N3 vernieuwen: N3 enige weg in Nederland met straffactor 1,5

Presentatie N3 vernieuwen: N3 enige weg in Nederland met straffactor 1,5

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: Presentatie vernieuwing N3: De N3 gaat binnenkort worden aangepakt. RijksWaterStaat is eigenaar van N3 en groot onderhoud is nodig. 60 Miljoen is beschikbaar. Het moet een zichtbare autoweg worden. Er gaat veel verkeer over, 50.000 voertuigen per etmaal. Dat wordt in de nabije toekomst 70.000 voertuigen. Sluipverkeer in de wijken moet de N3 voorkomen en het is ook de route voor gevaarlijke stoffen vervoer over de weg. Deze gevaarlijke stoffen mogen niet door de tunnel onder de A16. De N3 is een onoverzichtelijke weg, en heeft een straffactor van 1,5. Dat wil zeggen dat de N3 gevaarlijker ...

 

Lees meer Reageer

PvdA en GroenLinks willen een bewonerspagina op website gemeente over Goederenvervoer

PvdA en GroenLinks willen een bewonerspagina op website gemeente over Goederenvervoer

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: PvdA (Jacqueline vd Bergh) en GroenLinks (Joke Edenburg) willen een speciale bewonerspagina over Goederenvervoer en Spoorveiligheid op de website van de gemeente Dordrecht. Omdat het hier ook over spoorveiligheid gaat, doen wij het voorstel om een Bewonerspagina Spoor op de website van de gemeente Dordrecht te maken, met informatie van ProRail en NS, over aantal goederentreinen (incl. gevaarlijke stoffen), geluid, kamerstukken, brieven van gemeente en provincie, vergunningen en andere relevante informatie. Zodat bewoners een helder beeld krijgen van wat er allemaal over onze spoorlijnen gaat. Bijgaand voorbeelden van de website in Eindhoven. Eindhoven heeft een speciale pagina voor bewoners over het vervoer over spoor.  En spoorveiligheid.

Wethouder van der Linden wil dit onderzoeken en komt terug met een voorstel.

 

Lees meer Reageer

Blauwe zone voor parkeren Keplerweg-Tweelingenstraat / Geen sluipverkeer door aanpak Oranjelaan / Bezoekersparkeerkaarten moeten blijven

Blauwe zone voor parkeren Keplerweg-Tweelingenstraat / Geen sluipverkeer door aanpak Oranjelaan / Bezoekersparkeerkaarten moeten blijven

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: Vragen aan college - Jacqueline vd Bergh: Bewoners vragen om het instellen van blauwe zone voor parkeren Keplerweg-Tweelingenstraat voor bezoekersparkeren. Dit omdat het personeel van het Albert Schweitzer Ziekenhuis overal parkeren behalve in hun eigen garage omdat ze daarvoor moeten betalen. Hierdoor kunnen de bewoners hun eigen auto niet kwijt. Een blauwe zone kan een oplossinge zijn om dit tegen te gaan, vindt de PvdA. Wethouder van der Linden beloofde met de bewoners in gesprek te gaan om te kijken hoe de blauwe zone hier kan worden ingesteld.

Bewoners Hallincqlaan en Groenedijk hebben bezwaar ...

 

Lees meer Reageer

Profiel nieuwe burgemeester in gemeenteraad

Profiel nieuwe burgemeester in gemeenteraad

Donderdagavond 16 maart 2017 wordt er in de gemeenteraad gesproken over het profiel van de nieuwe burgemeester. De Commissaris van de Koning - Jaap Smit - is bij de vergadering aanwezig.

Het profiel wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De gemeenteraadsvergadering is vanaf 20.00 uur in Stadhuis in Dordrecht.

 

 

 

Lees meer Reageer

Vaste baan geeft koopkracht en zekerheid

Vaste baan geeft koopkracht en zekerheid

Zaterdag 11 maart 2017 was er de feestelijke opening van het FNV huis aan de Spuiboulevard 422 te Dordrecht om 13.00 uur. De FNV wil dicht bij de leden en bewoners zitten en biedt diverse diensten aan, o.a. de belastingservice. De kersverse FNV-voorzitter Han Busker verrichte de opening, samen met Jan van der Zedde (voorzitter van FNV Lokaal Drechtsteden). Om 13.30 uur ging het debat los met Hans Busker, Peter Heijkoop (wethouder arbeidsmarktbeleid) en Teun Muller (voorzitter Werkgevers Drechtsteden). Volgens Peter Heijkoop is er nog altijd een mismatch tussen vraag en aanbod naar personeel en werk. Juist de onderkant van de arbeidsmarkt krijgt steeds meer te maken met flex werk. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt komt vast werk weer ...

 

Lees meer Reageer

Wijnie Jabaaijlaan in het Leerpark

Wijnie Jabaaijlaan in het Leerpark

Er komt een Wijnie Jabaaijlaan in het Leerpark. Dit kondigde wethouder Sleeking aan tijdens de vrouwenlunch op woensdag 8 maart 2017 in DOOR in het kader van Internationale Vrouwendag. Op Internationale Vrouwendag (8 maart) - en over het hele jaar - zijn er diverse activiteiten. Het is 100 jaar geleden dat - na jarenlange strijd - vrouwen het passief kiestrecht kregen (ze mochten gekozen worden), maar zelf stemmen bleef nog verboden. Dat werd later geregeld, na volhardende strijd.

Suze Groeneweg - een vurige socialiste - was de eerste vrouw die in de Tweede Kamer werd gekozen. Zij was lid van de SDAP.

Ook Wijnie Jabaaij (in 1939 in Dordrecht geboren) heeft zich altijd ingezet voor meer rechten voor vrouwen en was van 1977 tot 1989 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

 

Lees meer Reageer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 14 maart 2017 - 20.15 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 14 maart 2017 - 20.15 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 5: Presentatie Parkeerreserve EPV (samen met Adviescommissie Bestuur en Middelen); Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020; Moties Geef Dordt meer schone lucht en Snel op naar geluidsarme N3; Verduurzaming N3: Rapport door Fietsersbond en Milieufederatie Drechtsteden; Zienswijze Platform Spoor en Geluid Dordrecht over Concept Omgevingsvergunning ProRail Regio Randstad Zuid; Abonnementstarieven Parkeergarage Veemarkt 2017

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 1: Presentatie Parkeerreserve EPV (samen met Adviescommissie Fysiek); Vestiging coffeeshops buiten de binnenstad; Brief bewoners over verhuizing coffeeshop 't Geeltje en vertrek burgemeester naar Friesland; Gesprek met de Rekenkamercommissie

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 3: Presentatie, Raadsinformatiebrief en art.40 vragen GroenLinks over Beschermd Wonen; Startnotitie Sterke Basis in de Wijk; Tijdelijke Formatie-uitbreiding Sociale Teams

Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda met stukken

 

Lees meer Reageer

Verkiezingsmarkt voor de HEMA

Verkiezingsmarkt voor de HEMA

Zaterdag 11 maart 2017 is er een Verkiezingsmarkt op het Bagijnhof in de Dordtse binnenstad, hoek Bagijnhof/Achterom. Van 10 tot 16 uur.

Uiteraard is de PvdA ook van de partij. Onze stand wordt bemenst door leden, fractie en bestuur. Met posters, rode rozen en ander campagnemateriaal.

Wij zien u graag op de Verkiezingsmarkt. Van verschillende kanten horen we dat er interesse is in posters en ander campagnemateriaal. U kunt dit zaterdag bij onze kraam komen ophalen.

U bent van harte welkom voor een praatje of een kopje warme chocomel. 

 

Lees meer Reageer

DuPont en Chemours zoeken leden voor de Burenraad

DuPont en Chemours zoeken leden voor de Burenraad

Chemours en DuPont gaan een Burenraad oprichten om de dialoog met hun buren nadrukkelijk te zoeken. De Burenraad is hiervoor een belangrijk platform. DuPont/Chemours hebben beloofd - na de incidenten en protesten - om het kontakt met de omwonenden aanmerkelijk te gaan verbeteren. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter willen DuPont en Chemours regelmatig met de leden van de Burenraad om de tafel. Om te horen welke vragen er onder de bewoners leven, om deze te beantwoorden, en om te informeren over de zaken waarmee de bedrijven bezig zijn. Als het nodig is worden onafhankelijke deskundigen gevraagd hun kennis in te brengen. De Burenraad moet een afspiegeling zijn van de diversiteit van de buurt. 

U kunt zich tot uiterlijk 17 maart 2017 kandidaat stellen voor de Burenraad van Chemours en DuPont via de mail: omgeving@chemours.com of via het contactformulier op de website www.dupontdordrecht.info

 

Lees meer Reageer

VVD motie om de tegenprestatie bij bijstandsuitkeringen te verplichten ruim verworpen

VVD motie om de tegenprestatie bij bijstandsuitkeringen te verplichten ruim verworpen

Drechtraad, dinsdag 7 maart 2017: VVD diende een motie in om de tegenprestatie bij bijstandsuitkeringen te gaan verplichten. Dat is mogelijk, maar in de Drechtsteden heeft men ervoor gekozen om de tegenprestatie op vrijwillige basis te organiseren. De motie is evenwel met grote meerderheid verworpen. Cor van Verk zei dat de ijskoude wind van de VVD nu ook gaat waaien in de Drechtraad. De PvdA is tegen de verplichting, niet tegen een tegenprestatie op zich. In sommige situaties kun je daartoe overgaan, maar dat kan nu al. Een verplichting draagt niet bij om de werkloosheid te verminderen - het leidt niet tot werk, de kosten van handhaving en uitvoering zijn erg hoog. Er is dus nauwelijks een meerwaarde. 

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief