Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

"Als je niet weet wat armoede met mensen doet, dan kun je niet effectief helpen"

Maandagavond 18 september 2017 was er in de Trinitatiskapel het stadsdebat over armoede: Hoe kan armoede worden bestreden? O.l.v. Kim Bruggeman. De maatschappij vraagt veel van (arme) mensen, volgens Ronald Geuns (lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam). Het zijn het allemaal ingewikkelde systemen waar mensen mee te maken krijgen: complexe formulieren, toeslagen aanvragen, lastig taalgebruik en de digitalisering van steeds meer handelingen en dienstverlening. Voor groeiend aantal mensen is de digitalisering van alle dienstverlening heel lastig. Zij kunnen niet meekomen. Kijk ook naar de problemen met www.mijnoverheid.nl. Mensen moeten zelf opzoeken of er ...

 

Lees meer Reageer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 19 september 2017 in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 19 september 2017 in Stadskantoor

Adviescommissies Bestuur en Midden en Fysiek: 19.00 uur: Campusontwikkeling Leerpark als onderdeel doorontwikkeling Duurzaamheidsfabriek

Stadskantoor voor de Toekomst: 19.00 uur

Adviescommissie Fysiek: 20.00 uur: Definitief Ontwerp Oranjelaan Fase 1/Reconstructiebesluit Oranjelaan Fase 2; Zienswijze Regionale Woonvisie / Brief aan raad Conceptversie 0.2 Woonvisie Drechtsteden 2017-2030; Stand van Zaken Herziening Structuurvisie en Bestemmingsplan Zudirand Dubbeldam (Belthurepark); Strategische Grondvoorraad en Motie 32 bij Begroting 2017

Adviescommissie Sociaal: 20.00 uur: Startnotitie Jongeren op de Rit; Motie van 18- naar 18+ maar niet tussen wal en schip; Begrotingswijziging en Ziensiwjze Raadsleden Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017; Ontwikkelingen Jeugd 2017-02; Beantwoording vragen over toekennen van Jeugdhulp

Adviescommissie Bestuur en Middelen: 20.00 uur: Belastingverordeningen 2018; Wensen/Bedenkingen voornemen tot afbouw aandelenbelang ENECO; Rekenkamercommissie: Onderzoek Bestuurskosten; Behandeling Begroting 2018

Klik op de commissie voor de volledige agenda

 

Lees meer Reageer

Inge Stevens nieuwe Lijsttrekker PvdA Dordrecht

Inge Stevens nieuwe Lijsttrekker PvdA Dordrecht

Inge Stevens is gisteren benoemd als lijsttrekker voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht in maart 2018.

Inge is sinds 2014 voor de PvdA actief in de gemeenteraad. Inge werd tijdens de ledenvergadering, waarin zij werd benoemd, geprezen om haar creatieve ideeën en verbindende stijl van leidinggeven. Ook Cor van Verk, de huidige fractievoorzitter, stelde zich opnieuw kandidaat. Beide kandidaten benadrukten het belang van een goede samenwerking met elkaar.

 

Lees meer Reageer

PvdA wil dat wijkagenten vooral bezig zijn in hun wijk

PvdA wil dat wijkagenten vooral bezig zijn in hun wijk

De PvdA krijgt steeds meer signalen vanuit verschillende kanten dat de spin-in-het-web rol van de wijkagent in de buurt onder druk staat. Het lijkt erop dat de wijkagenten steeds meer worden ingeschakeld bij noodhulp-diensten en bij ME-inzet, die niet wijkgebonden zijn. Deze werkzaamheden vinden elders in het land plaats. Daarvoor was de wijkagent niet bedoeld. De wijkagent is er vooral om in de wijk er te zijn voor de mensen die er wonen en de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen. En de wijkagent is er niet om mee te doen aan landelijke acties van de politie. Reden voor PvdA raadslid Peter Puik om de volgende vragen ...

 

Lees meer Reageer

Geef Dordtenaren echt invloed - houd een referendum over Visbrug

Geef Dordtenaren echt invloed - houd een referendum over Visbrug

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Varianten Visbrug - Jacqueline vd Bergh: PvdA: De Visbrug is nu voornamelijk een brug waar heel veel verkeer overheen gaat en waar de beleving van water en historie ver te zoeken is. Dat wil de PvdA anders. En met ons vele Dordtenaren. De terrassen moeten meer ruimte krijgen. Veel rumoer is er over “het Gat” in de Visbrug, ook wel genoemd “Put van Piet” (naar wethouder Sleeking). Deze variant werd eerder negatief beoordeeld door de stad en politici. Toch doet deze variant weer mee. Dat vinden wij vreemd. De PvdA wil geen gat in de brug, en geen gat in de financien. Dit gat brengt de beleving van water niet dichterbij, in tegendeel het neemt veel ruimte in beslag. Het trekt overlast aan. De PvdA wil dat de Visbrug een ...

 

Lees meer Reageer

Nieuw Stadskantoor: Een echt Huis van de Stad

Nieuw Stadskantoor: Een echt Huis van de Stad

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Nieuwe plannen Spuiboulevard e.o. en nieuw Stadskantoor - Jacqueline van den Bergh: Er was eerst een presentatie voor dit gebied van de 3 scenario's: Compacte Stad, Water Stad, Hoven Stad. Met allerlei kenmerken die hierbij horen. Deze ideeen gaan met de stad besproken worden. De PvdA is er niet zo'n voorstander van om voor 1 van de scenario's te kiezen. Maar maak een mix van elementen uit die scenario's. Dat gaat ook gebeuren. De discussie ging deze avond vooral over een nieuw Stadskantoor. Voor de PvdA wordt dit een Huis van de Stad, een brandpunt van ...

 

Lees meer Reageer

De langste burgemeester in Zuid-Holland en 100ste nieuwe burgemeerster van Dordrecht Wouter Kolff: "In woelige tijden de rust bewaren"

De langste burgemeester in Zuid-Holland en 100ste nieuwe burgemeerster van Dordrecht Wouter Kolff:

Woensdagavond 13 september 2017 werd de nieuwe burgemeester Wouter Kolff (VVD) geinstalleerd in de Gemeenteraad van Dordrecht. Familieleden, kennissen, politici (ook uit Veenendaal), partnerstad Dordrecht uit Afrika en vele belangstellenden waren aanwezig. De Commissaris van de Koning Jaap Smit begon te vertellen dat 2017 een topjaar is voor voor Wouter Kolff. Nieuwe burgemeester van Dordrecht, 2 maanden geleden getrouwd, en een huis in Dordrecht gekocht. Ook op Twitter kun je hem volgen. Een gouden kans vindt hij het om naar Dordrecht te gaan. Nu komt de tijd dat Dordrecht en de nieuwe burgemeester elkaar leren kennen. Hij noemde hem een talentvol en bekwaam mens. Dordrecht krijgt een ambitieuze burgemeester. Hij is een jurist, echter geen groot voorstander van regels. Wouter bezit een gezonde ...

 

Lees meer Reageer

19 Mensen gebruiken nog de oude Kraskaarten

19 Mensen gebruiken nog de oude Kraskaarten

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Digitaal aanbieden Vergunningen Bezoekersparkeren - Jacqueline vd Bergh: Gewoon kraskaarten kunnen vanaf 1 april 2017 niet meer gekocht worden. Vergunningen Bezoekersparkeren moeten voortaan digitaal worden aangevraagd. Daar kwam verzet tegen, veel mensen hebben geen computer of kunnen er niet mee overweg. De PvdA wilde dan ook weten wat nu de stand van zaken ...

 

Lees meer Reageer

Op naar 6 intercitytreinen per uur

Op naar 6 intercitytreinen per uur

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Concept OV en Spooragenda 2040 - Jacqueline vd Bergh: De ambitie van Dordrecht om te groeien (extra 10.000 woningen) is erop gebaseerd om meer mensen naar Dordrecht te trekken en met de trein te laten reizen. De Provincie verwacht van ons dat we flink groeien om economisch vooruit te gaan. Er is veel meer OV nodig. Niet allemaal meer een auto. Andere modaliteiten zijn nodig, zoals Intercity, lightrail/metro. Intercity is en blijft het eerste wat er is. Staat niet onder druk. 4 intercity’s per uur is toekomstvast. Eerder naar ...

 

Lees meer Reageer

Verkeerscontroles ook in Dordrecht

Verkeerscontroles ook in Dordrecht

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 13 september 2017: Vragen aan College over Verkeerscontroles - Jacqueline van den Bergh: Al meerdere keren hebben we in deze commissie gesproken over verkeersveiligheid en handhaving op te hard rijden en asociaal rijgedrag van automobilisten. VVD en PvdA hebben daarover vragen gesteld. Nu las ik in de krant dat in Rotterdam er 10 grote verkeerscontroles komen (iedere maand een grote controle op wisselende locaties) om verkeershufters aan te pakken. Deze grote actie wordt gehouden door politie en gemeente. Wij willen dat dit ook in Dordrecht wordt georganiseerd. Bewoners willen dat ook. Nu wij steeds meer samenwerken met Rotterdam, en onder Politieregio Rijnmond vallen, kunnen we goed afspreken dat ook ...

 

Lees meer Reageer

Afscheid van waarnemend burgemeester Peter van der Velden: "Het waren 7 fantastische maanden ..."

Afscheid van waarnemend burgemeester Peter van der Velden:

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 september 2017 in het Stadskantoor werd door de raad afscheid genomen van Peter van der Velden (PvdA) die 7 maanden waarnemend burgemeester van Dordrecht is geweest. Nelleke de Smoker (nestor van de raad): "Wat gaat een half jaar snel voorbij. Wij wilden een waarnemer die op de winkel zou passen. U deed veel meer dan op de winkel passen. Uw liefde voor het ambt burgemeester heeft veel betekent voor de stad. Vanaf dag 1 was u 100% in de rol die van een burgemeester wordt verwacht. Een model burgemeester. Uw persoonlijk stijl maakte u een graag geziene gast in de stad. Uw musiceren heeft indruk gemaakt. U doet het met gevoel. Een burgemeester ...

 

Lees meer Reageer

PvdA: Zet Eneco niet in de uitverkoop, hou vast aan duurzaamheid en banen

PvdA: Zet Eneco niet in de uitverkoop, hou vast aan duurzaamheid en banen

Watertandend staan de wethouders van Financiën in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht klaar om de gemeentekas aan te kunnen vullen. Er is goudkoorts. Deze stadsbesturen, samen grootaandeelhouder van Eneco, verkopen het energiebedrijf liever gisteren dan vandaag aan buitenlandse investeerders. Hun idee is dat als ze kunnen cashen, ze het nu moeten doen.

Wij, de PvdA-fracties in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en de omliggende regio, zijn tegen deze wens van het snelle geld. De verkoop van Eneco gaat ten koste van lokale werkgelegenheid en ...

 

Lees meer Reageer

Jan Eikelboomsteegje - nu ook een Jan Eijkboomdag

Jan Eikelboomsteegje - nu ook een Jan Eijkboomdag

Vrijdagavond 8 september 2017 was de feestelijke onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje. Dit ligt naast het Dordrechts Museum en is een doorgang, langs de bloementuin naar de Vest. Aan de muur hangt een gedicht van Jan. Zijn vrouw Roelien en PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh (initiatiefneemster namens PvdA) hebben samen het rode lint doorgeknipt aan de kant van de Museumstraat waar een gedicht van Jan op de muur is geschilderd (fotograaf: Bram Vreugdenhil). Roelien en wethouder Sleeking onthulden het naambord aan de Vest-zijde. PvdA oud wethouder Nico Lamers benadrukte nog eens dat Jan heel belangrijk is geweest voor de cultuur ...

 

Lees meer Reageer

Agenda's Gemeenteraad en Adviescommissies dinsdag 12 september 2017 - Stadskantoor

Agenda's Gemeenteraad en Adviescommissies dinsdag 12 september 2017 - Stadskantoor

19.30 uur: INGELASTE GEMEENTERAADSVERGADERING: Afscheid van waarnemend burgemeester Peter van der Velden

20.00 uur: ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 1: Evaluatie en Vervolgtraject Sportboulevard; Subsidie i.v.m. lekkage Wantijbad; Personen met verward gedrag; Beantwoorden vragen over Careyn

20.00 uur: ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 3: RekenKamerCommissie: Onderzoek bestuurskosten; Wensen/Bedenkingen voornemen afbouw aandelenbelang Eneco

18.30 uur: ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 5: Concept OV en Spooragenda 2040; 20.00 uur: digitaal aanbieden parkeer/bezoekersvergunningen; Herontwikkeling Spuiboulevard / Huisvesting Stadskantoor / Gebiedsvisie Spuiboulevard / Centrale Bibliotheek Huisvesting en Transformatie; Basis Varianten Voorstel Visbrug & vrijgeven voor stadsraadpleging

Klik op Gemeentraad / Adviescommissies voor de complete agenda 

 

Lees meer Reageer

Feestelijke onthulling Jan Eijkelboomsteegje

Feestelijke onthulling Jan Eijkelboomsteegje

Mede namens Roelien Eijkelboom-de Melker en Jacqueline van den Bergh (PvdA raadslid), nodigt het Dordrechts Museum u van harte uit voor de feestelijke onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje op vrijdag 8 september om 20.00 uur. Op initiatief van de PvdA en het Dordrechts Museum gaat het naamloze steegje tussen de Museumstraat en de Vest het Jan Eijkelboomsteegje heten. Ingang: aan de Vestzijde. Welkomstwoord - Peter Schoon, directeur Dordrechts Museum; Onthulling - Piet Sleeking, wethouder Cultuur en Roelien Eijkelboom-de Melker; Voordracht - Nico Lamers, oud-PvdA wethouder Dordrecht; Voordracht gedicht - Kors Eijkelboom; Muziek - David Groeneweg. Aansluitend is er een borrel in  in de museumtuin.

Jan Eijkelboom, ereburger en ...

 

Lees meer Reageer

Interim Burgemeester Peter van der Velden neemt swingend afscheid van de Drechtraad

Interim Burgemeester Peter van der Velden neemt swingend afscheid van de Drechtraad

Dinsdagavond 5 september 2017 nam Peter van der Velden - (interim) burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Drechtraad - afscheid van de Drechtraad. Voorafgaand aan de vergadering gaf hij een swingende performance met JUBAL op het plein voor het gemeentehuis in Zwijndrecht.

Peter speelt trompet en met JUBAL was het een uitstekend optreden ...

 

Lees meer Reageer

Onvoldoende gedifferentieerde wijken

Onvoldoende gedifferentieerde wijken

Drechtsteden Dinsdag 5 september 2017: Thematafel Woonvisie - Jacqueline van den Bergh: De Drechtsteden willen een flink aantal woningen erbij gaan bouwen, zo'n 25.000 naar 2030 toe. Terwijl de autonome groei 10.000 is. De Provincie wil dat de Drechtsteden flink gaan bouwen. Het risico zou dreigen dat we - als we niets doen - de aantrekkende economie niet aan kunnen, en we niet profiteren van meer werk en meer inwoners. Meer inwoners als draagvlak voor onze voorzieningen: musea, bioscopen, intercity-treinen, ...

 

Lees meer Reageer

"Scholing is het toverwoord"

Drechtsteden Dinsdag, Carrousel Integraal, dinsdag 5 september 2017: Thematafel Arbeidsmarkt Drechtsteden: Verzilveren van 14.000 MBO banen in 2030: In tegenstelling tot eerdere sombere berichten is onze regio weer helemaal op stoom door het aantrekken van de economie, vertelde wethouder Heijkoop. Er is meer werk, meer behoefte aan HBO. Maar ook MBO-banen wil men binnenhalen. De juiste opleidingskeuzes moeten gemaakt worden. In de ogen van de wethouder is het weldegelijk mogelijk om meer HBO opleidingen naar Dordrecht te halen. Hans Ramakers van de Arbeidsmarktregio ziet door de economische groei vooral krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Er is een grote mismatch: een groot ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Drechtsteden Dinsdag 5 augustus 2017 - Gemeentehuis Zwijndrecht

Agenda Drechtsteden Dinsdag 5 augustus 2017 - Gemeentehuis Zwijndrecht

17.00 uur: Themabijeenkomst: Klantsignaalmanagement

19.35 uur: Carrouse Integraal: Thematafel Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden: 1400 MBO banen; Locaties Drechtsteden bijeenkomsten

21.35 uur: Carrousel Bestuur en Middelen: Kennismaking Accountant; Informatiebeleid

21.35 uur: Carrousel Sociaal: Wijziging Verordening Maatwerkvoorzieningen WMO Drechtsteden

21.35 uur: Carrousel Fysiek: Thematafel Woonvisie

22.30 uur: Drechtraad: Afscheid van voorzitter Drechtraad Peter van der Velden (tijdelijk burgemeester van Dordrecht)

Klik hier voor de complete agenda.

 

Lees meer Reageer

Veilig drinken uit de kraan en eten uit eigen tuin

Veilig drinken uit de kraan en eten uit eigen tuin

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017: Chemours / GenX / Brief Philip Elzerman aan Waterbedrijf Evides - Jacqueline van den Bergh: Er is opnieuw veel rumoer ontstaan over GenX in drinkwater en de oproep van de toxicoloog Jacob de Boer van de Vrije Universiteit om geen groenten uit eigen tuin de eten. Belangrijk is dat mensen wel gewoon water uit de kraan kunnen drinken en tomaten uit eigen tuin kunnen eten. De garantie dat dit veilig is moet er zijn. Veilig eten en drinken is van levensbelang. Eerst was er PFOA, toen C8 en nu weer GenX. Chemours zegt het vertrouwen weer te willen terugwinnen bij bewoners, maar werkt daar nu niet erg aan mee door een juridisch traject in te gaan met de Provincie. Die wil juist de lozingen GenX sterk beperken. Chemours kan zich beter actief inzetten om de lozingen zelf te voorkomen en veilig te produceren. Wij vinden Chemours te passief. Gebruikt Chemours de best beschikbare technieken om veilig te produceren? Nu ook de Vrije Universiteit en de Waterleidingbedrijven verontrustende ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief