Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

"U wilt serieus ruim 2 ton per jaar beschikbaar gaan stellen voor een niet bestaand probleem. Er wordt al zolang ik in de binnenstad woon gefietst, en dat is al zo'n kleine 40 jaar" (Cor van Verk)

Gemeenteraad dinsdag 21 februari 2017: Experiment Vrij Fietsen in Voetgangersgebied Centrum - Jacqueline van den Bergh: Er is in de Adviescommissie Fysiek uitvoerig over dit onderwerp geproken. Voor- en tegenstanders zijn ongeveer gelijk. Wel is gebleken dat het fietsen in de binnenstad flink wat emoties oproept. Je bent wel ver van de realiteit verwijderd wil je ervoor zijn. Toch is de PvdA - na discussies, na gesprekken met ondernemers, met voor- en tegenstanders - van mening dat we het experiment kunnen uitvoeren. Maar waarom dan? Zijn wij blind voor de gevaren - die tegenstanders aanvoeren - dat het nietsvermoedende winkelende publiek van de sokken wordt gereden, en dat kinderen door hun onvoorspelbare gedrag de dupe zijn? Met andere woorden fietsers verjagen ...

 

Lees meer Reageer

Nieuwe Enquete Waterbus

Nieuwe Enquete Waterbus

Op initiatief van de PvdA vaart de waterbus sinds 1 december 2016 op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur ’s nachts door. Bewoners en bezoekers hebben hierdoor de mogelijkheid om langer te genieten van het rijke culturele leven, te winkelen of uit te gaan in de Drechtsteden. De proefperiode van deze extra afvaarten loopt t/m 30 juni 2017. Omdat de PvdA graag wil weten hoe inwoners van de Drechtsteden de uitbreiding van de vaartijden ervaren, heeft de partij opnieuw een enquête opgesteld. Deze kunt u hier invullen.

U kunt de enquete invullen tot uiterlijk 3 maart. We stellen uw input zeer op prijs! Aanleiding voor deze proef ...

 

Lees meer Reageer

PVDA wil meer nieuwe duurzame banen in onze regio en Hans Spekman zet Lokale Helden in het zonnetje

 PVDA wil meer nieuwe duurzame banen in onze regio en Hans Spekman zet Lokale Helden in het zonnetje

Donderdagavond 23 februari 2017 organiseert de PvdA een bijeenkomst over nieuwe duurzame banen in Dordrecht en Drechtsteden. In de Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, van 20.00 - 21.30 uur De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen. Onze regio kent veel maritieme en industriële bedrijven, die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daardoor zijn we kwetsbaar. In deze sector vallen nu ook de ontslagen. We zouden echter een sprong voorwaarts kunnen maken met de werkgelegenheid als er meer ingezet gaat worden op nieuwe duurzame producten en productiewijzen. De overheid (landelijk, provinciaal, lokaal) kan daarin een stimulerende rol spelen. Daarover staan ook de nodige zaken in het PvdA verkiezingsprogramma. Maar hoe kan dit in onze regio tot concrete stappen en werk leiden? Wat betekent dit voor vestigingsklimaat, onderwijs en arbeidsmarkt? PvdA Dordrecht organiseert hierover samen met de afdelingen uit de omliggende Drechtsteden een discussieavond.

PROGRAMMA ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Gemeenteraad dinsdag 21 februari 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

Agenda Gemeenteraad dinsdag 21 februari 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

Stukken ter bespreking:

Experiment Vrij Fietsen in het Voetgangersgebied van het Centrum

Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren

 

Klik hier voor de volledige agenda

 

Lees meer Reageer

Peter van der Velden (PvdA) waarnemend burgemeester in Dordrecht

Peter van der Velden (PvdA) waarnemend burgemeester in Dordrecht

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 maart 2017 de heer P.A.C.M. (Peter) van der Velden tot waarnemend burgemeester van de gemeente Dordrecht. De heer Van der Velden is 62 jaar, heeft 26 jaar ervaring als burgemeester en is lid van de Partij van de Arbeid.

Aan de heer drs. A.A.M. Brok is per 1 maart 2017 eervol ontslag verleend als burgemeester van Dordrecht. Dit in verband met diens benoeming tot commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Jaap Smit heeft, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Dordrecht, besloten een waarnemend burgemeester te benoemen. De waarneming duurt tot het moment dat er in Dordrecht een nieuwe kroonbenoemde burgemeester aantreedt. Dit zal naar verwachting eind september van 2017 het geval zijn.

Na een gesprek met de fractievoorzitters over het gewenste profiel van de ...

 

Lees meer Reageer

Dordtse Zeehaven onderdeel van de "Haven van Wereldklasse"

Dordtse Zeehaven onderdeel van de

Dinsdagavond 14 februari 2017, in de Adviescommissie Fysiek, gaf Rik Dalmeijer van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) een presentatie over het Beeldkwaliteitsplan voor onze zeehaven - Jacqueline vd Bergh: HbR heeft het Beeldkwaliteitsplan opgesteld, omdat men vindt dat de Dordtse bedrijventerreinen Louterbloemen, Kil 1 en 2 wel moeten passen binnen de welstandsnormen de van Rotterdamse haven. Het moet eruit zien. Het is een ambitiedocument, verwoordde Rik Dalmeijer. Onlangs nog heeft de gemeenteraad het voorstel van het college positief aanvaard om de bedrijventerreinen van de Westelijke Dordtse Oever welstandsvrij te maken. Zodat bedrijven zich niet aan allerlei voorschriften en regeltjes hoeven te houden. Het HbR vond dit niet zo'n goed idee en maakte een Beeldkwaliteitsplan. Op de vraag van de PvdA of dit in overleg is gegaan met de zittende bedrijven, was het antwoord dat er goed overleg is met de bedrijven. Bedrijven zouden juist blij zijn dat er aandacht is voor hun omgeving. De bedoeling is namelijk dat het HbR ook de wegen en het groen ...

 

Lees meer Reageer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 14 februari 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 14 februari 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 1: Aanpak Horeca (met insprekers); Toekomst Essenhof; Public Affairs/Lobby (samen met Adviescommissie Fysiek); Evaluatie Jaarwisseling en Vreugdevuren (o.a. Art.40 vragen PvdA)

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: Presentatie Havenbedrijf Rotterdam Beeldkwaliteitsplan Zeehavengebied Dordrecht; Public Affairs/Lobby (samen met Adviescommissie Bestuur en Middelen)

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Problemen Hoogbegaafde Kinderen in Onderwijs (met insprekers); Proces Lokaal Passend Verbinden; Actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017

Klik op naam commissie voor de complete agenda

 

Lees meer Reageer

Lokale Helden in het zonnetje

Lokale Helden in het zonnetje

Op donderdagavond 23 februari 2017 organiseert de PvdA een bijeenkomst over Nieuwe duurzame banen in onze Regio. Van 20.00 - 21.30 uur in de Duurzaamheidsfabriek, Maria Montessorilaan 50. Met PvdA voorzitter Hans Spekman en kandidaat Tweede Kamerlid Richard Moti.

Onze regio kent veel maritieme en industriele bedrijven, die zwaar afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Je bent daardoor kwetsbaar. Daar vallen nu ook ontslagen. We zouden een sprong voorwaarts kunnen maken met de werkgelegenheid als er meer ingezet gaat worden op nieuwe duurzame producten en productiewijzen. 

Deze avond presenteert de PvdA dan ook hiervoor een plan, waarover we met elkaar in gesprek gaan. Ook worden initiatieven die hier al mee bezig zijn in het zonnetje gezet en worden deze LOKALE HELDEN gehuldigd.

 

Lees meer Reageer

PvdA: Schrijnende effecten van de Kostendelersnorm moeten kunnen worden gecorrigeerd

PvdA: Schrijnende effecten van de Kostendelersnorm moeten kunnen worden gecorrigeerd

Drechtsteden Dinsdag 7 februari 2017: Carrousel Sociaal: Kostendelersnorm - Cor van Verk: Ter bespreking stond de brief van het Platform tegen Armoede en de brief van de Sociale Dienst Drechtsteden over de uitvoering van de Kostendelersnorm. De Kostendelersnorm wordt gehanteerd als er in een huishouden meerdere personen wonen, met inkomens. Dan wordt de bijstandsuitkering gekort, omdat er andere inkomens zijn. Dit pakt in de praktijk nadelig uit voor met name mantelzorgers, die zorgen voor hun man/vrouw, vader of moeder in huis nemen, of voor ouders die zorgen voor gehandicapte kinderen. De PvdA heeft het op de agenda gezet, om hiervoor aandacht te vragen. Ook voor verschillende zorg-woonvormen, waarbij meerdere personen in een huis of flat wonen heeft de Kostendelersnorm grote gevolgen. Men ontvangt een deel van de uitkering omdat men een huishouden deelt. Dit stimuleert niet de zelfstandigheid. Wethouder Heijkoop sprak van de "mantelzorgboete". In de tweede kamer is uitgebreid gesproken om mantelzorgers uit te ...

 

Lees meer Reageer

PvdA rode schaap

PvdA rode schaap

Dit fraaie rode schaap zal regelmatig gaan opduiken in Dordrecht, al of niet met PvdA lijsttrekker Cor van Verk. Een mooi kunstwerk van de hand van het bedrijf van Erica de Winter.

Houd het schaap in de gaten!

 

Lees meer Reageer

Onze binnenstad leeft: Meer Stadsmensen nodig - "bewoners moeten ergens tegen kunnen"

Onze binnenstad leeft: Meer Stadsmensen nodig -

Het was overweldigend druk in het door de PvdA georganiseerde Politieke Cafe op maandagavond 6 februari 2017 in The Movies, van 17.30 uur tot 20.00 uur.  Dit vroege tijdstip was speciaal gekozen door de PvdA om met name het voor ondernemers mogelijk te maken aanwezig te zijn. Die waren dan ook in groten getale gekomen en lieten van zich horen. Onder leiding van Kees Thies vonden er boeiende en levendige discussies plaats, en zanger/gitarist Maarten Teekens zorgde voor de muzikale omlijsting. De aftrap werd verricht door Platform31 - landelijke kennis- en netwerk organisatie voor stad en regio. Nodig is vooral verlichting van de regeldruk. Daarmee kwam direct het eerste knelpunt naarvoren: een aantal binnenstadsbewoners wil helemaal geen regeldruk verlichting. Zij willen ...

 

Lees meer Reageer

PvdA Politiek Cafe Het Nieuwe winkelen: o.a. Wat willen we met het V&D pand - blurring - discussieer mee via Argu.co/pvdadordrecht

PvdA Politiek Cafe Het Nieuwe winkelen: o.a. Wat willen we met het V&D pand - blurring - discussieer mee via Argu.co/pvdadordrecht

PvdA organiseert een Politiek Café over “Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad” op maandag 6 februari 2017, 17.30 uur - 20.30 uur in het restaurant van The Movies, Nieuwstraat 60-62.

Dit vroege tijdstip is expres gekozen om het voor winkeliers en ondernemers makkelijk te maken om te komen. Want het gaat ook over hun toekomst. Wat willen zij graag in de binnenstad?

Discussieer alvast mee via: Argu.co/pvdadordrecht  (Dit Forum is tijdelijk beschikbaar gesteld door Argu. Andere politieke partijen in Dordrecht kunnen ook een forum laten aanmaken)

De PvdA organiseert een Politiek Cafe over hoe, in een wereld van online winkelen, winkelleegstand kan worden tegengegaan, en een bruisende binnenstad kan worden gestimuleerd. Een onderwerp dat iedereen aanspreekt, zoals bleek bij de inventarisatie “Idee uit de Stad” en uit het grote aantal reacties eind vorig jaar op een door de PvdA begonnen discussie in de media over het aantrekken van een Zara, Starbucks of Lush. Hoe krijg je die in onze binnenstad? Daarnaast komen ook allerlei andere aspecten van een levendige binnenstad aan bod, zoals ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Drechtsteden Dinsdag 7 februari 2017 in Landvast Alblasserdam

Agenda Drechtsteden Dinsdag 7 februari 2017 in Landvast Alblasserdam

17.00 uur: Film tomorrow over kracht van Lokale Initiatieven

18.00 uur: DRECHTRAAD, deel 1

20.10 uur: CARROUSELS: Bestuur en Middelen: Geactualiseerde Begrtoing 2017 Drechtsteden; Sociaal: Kostendelersnorm

21.00 uur: DRECHTRAAD, deel 1: Geactualiseerde Begrtoing 2017 Drechtsteden

Klik hier voor de complete ageda

 

 

Lees meer Reageer

PvdA: Haal solidariteit niet uit pensioensysteem

PvdA: Haal solidariteit niet uit pensioensysteem

Op donderdagavond 2 februari 2017 werd in de Short Stay/de Plint in Wielwijk door de FNV een van de eerste verkiezingsdebatten georganiseerd met kandidaat-kamerleden van de landelijke lijsten: John Kerstens PvdA, Michel Klijmij-van der Laan Groen Links, Ad Meijer SP, Jasper Mos VVD, Wilma Schrover 50 plus, Joost Veldman SGP en Elmiro van StemNL (nieuwe partij) gingen in op de diverse stellingen die aan bod kwamen o.l.v debatleider Thijs Blom.

Marktwerking in de Zorg werd heel kritisch benaderd. Het heeft niet gebracht wat er van werd verwacht, nl. betere en goedkopere zorg voor de client. Daar was iedereen het wel over eens. Discussie over Nationaal Zorgfonds wordt nu gevoerd. VVD is fel tegen. Ook werken met bijstand gaf aanleiding tot ...

 

Lees meer Reageer

Felle discussie over verruiming fietsen in het voetgangersgebied

Felle discussie over verruiming fietsen in het voetgangersgebied

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 31 januari 2017: Vrij Fietsen in Voetgangersgebied Centrum - Jacqueline van den Bergh: Er werd een felle discussie gevoerd in de commissie over de verruiming van het fietsen tussen voor- en tegenstanders. Voor de PvdA is een belangrijk punt: duidelijkheid over fietsen in de binnenstad. Fietsen is nu ook toegestaan, tot 11 uur en na winkelsluitingstijd. Dit is niet duidelijk, want winkels gaan op verschillende tijden dicht. Bijvoorbeeld fietsen mag maandag t/m donderdag en vrijdag t/m zondag na 18.00 uur, is duidelijker. Er wordt nu ook gefietst en er wordt niet gehandhaafd. Je kunt ook niet altijd en overal handhaven. PvdA voelt wel voor het experiment dat nu wordt voorgesteld. Fietsen mag wat de PvdA betreft, maar de fietser moet zich wel realiseren dat hij/zij te gast is in winkelgebied. Asociaal gedrag moet worden aangepakt. In een aantal andere steden mag de fietser ook in winkelgebieden. De fietser draagt bij aan omzetverhoging is ...

 

Lees meer Reageer

PvdA Politiek Cafe: Het Nieuwe Winkelen - Wat willen we met het V&D pand - Blurring: Discussieer mee via Argu.co/pvdadordrecht

PvdA Politiek Cafe: Het Nieuwe Winkelen - Wat willen we met het V&D pand - Blurring: Discussieer mee via Argu.co/pvdadordrecht

PvdA organiseert een Politiek Café over “Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad” op maandag 6 februari 2017, 17.30 uur - 20.30 uur in het restaurant van the Movies, Nieuwstraat 60-62.

Dit vroege tijdstip is expres gekozen om het voor winkeliers en ondernemers makkelijk te maken om te komen. Want het gaat ook over hun toekomst. Wat willen zij graag in de binnenstad?

Discussieer alvast mee via: Argu.co/pvdadordrecht    (Dit Forum is tijdelijk beschikbaar gesteld door Argu. Andere politieke partijen in Dordrecht kunnen ook een forum laten aanmaken)

De PvdA organiseert een Politiek Cafe over hoe, in een wereld van online winkelen, winkelleegstand kan worden tegengegaan, en een bruisende binnenstad kan worden gestimuleerd. Een onderwerp dat iedereen aanspreekt, zoals bleek bij de inventarisatie “Idee uit de Stad” en uit het grote aantal reacties eind vorig jaar op een door de PvdA begonnen discussie in de media over het aantrekken van een Zara, Starbucks of Lush. Hoe krijg je die in onze binnenstad? Daarnaast komen ook allerlei andere aspecten van een levendige binnenstad aan bod, zoals  ...

 

 

Lees meer Reageer

De westelijke entree van Dordt wordt eindelijk aangepakt - ook meer doen met de waterkant

De westelijke entree van Dordt wordt eindelijk aangepakt - ook meer doen met de waterkant

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 31 januari 2017: Project Dordtse Mijl - Jacqueline van den Bergh: We kregen een presentatie over dit project. Om te komen tot een voorlopig en een definitief ontwerp voor de openbare ruimte van de westelijke stadsentree via de Laan der Verenigde Naties, de Dokweg en het Wilgenbos. De PvdA vindt het een uitstekend idee om deze stadsentree te verbeteren. Het ziet er nu niet uit. Het was eerst het project Maasterras (met woningen, kantoren, bedrijven, etc), maar dat is door crisis stopgezet. Koerswijziging heeft geleid tot aanpassing plannen. Een nieuwe afrit van de stadsbrug is komen te vervallen. 3,8 miljoen is behouden voor het aangepaste project. De Parkweg: Een nieuw entree met een ...

 

Lees meer Reageer

PvdA: Handhaven als fietsen in de weg staan en als er ruim voldoende stallingsmogelijkheden zijn, ook op straat

PvdA: Handhaven als fietsen in de weg staan en als er ruim voldoende stallingsmogelijkheden zijn, ook op straat

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 31 januari 2017: Handhaving Fietsparkeren - Jacqueline vd Bergh: College wil streng optreden tegen fietsparkeren overlast. Vooral bij stationsomgevingen (Dordt Centraal, Dordt Zuid en Stadspolders). Of waar ze zorgen voor een rommelig straatbeeld. Dit zou het aanzien van de stad negatief beinvloeden. Hoewel wethouder van der Linden er direct bij zegt dat de capaciteit om te handhaven beperkt is. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen, brommobielen, snor- of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan. De PvdA vindt dat je moet handhaven als fietsen duidelijk de doorgang belemmeren. Vooral op die plekken waar de toegang wordt ... 

 

Lees meer Reageer

Oevers aan elkaar maken

Oevers aan elkaar maken

Dinsdagavond 31 januari 2017: Adviescommissie Fysiek - Presentatie 3 Bruggen: De heer van der Wiel presenteerde zijn ontwerp om de oevers van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht met elkaar te verbinden met een speciaal ontworpen brug. De heer vd Wiel vindt dat de steden veel meer met elkaar verbonden moeten worden. Dan wordt het tenminste nog wat, aldus de heer vd Wiel. Het idee is om 1 grote paal midden op het Drierivierenpunt te slaan, en vandaaruit 3 verbindingen te maken naar Dordreht, Zwijndrecht en Papendrecht. Dit zou de scheepvaart niet hinderen. Hoe de start van de brug zou worden gemaakt in de 3 steden, wist de heer vd Wiel niet. Hij was geen technicus. Hij levert het idee. Anderen moeten dat uitwerken. Precies in het midden van de wegen komt dan een soort grote, ronde ...

 

Lees meer Reageer

Goede gebruiksvriendelijk en toegankelijke digitale informatie

Goede gebruiksvriendelijk en toegankelijke digitale informatie

Raadsthema Vernieuwing P&C Cyclus, dinsdag 31 januari 2017: Er wordt hard gewerkt om de gemeentelijke jaarstukken (Begroting, Jaarverslag, Bestuursrapportages) te digitaliseren. In de Auditcommissie wil men dit zo goed mogelijk gaan begeleiden: aan wat voor informatie hebben we behoefte: hoofdlijnen, maar ook details, snel kunnen schakelen tussen programma's, meer visuele informatie, makkelijk toegankelijk, ook voor bewoners en bedrijven. Veel kunnen doorklikken om bij de informatie te komen die je zoekt. Het zal nog wel even duren, want dit is een complex gebeuren. Maar in oktober a.s. kan al iets worden getoond. Andere steden zijn ons al voor ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief