Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Politiek gaat weer van start...

Politiek gaat weer van start...

Het zomerreces is voorbij. Dinsdagavond 22 augustus 2017 zijn er de eerste Adviescommissies: Sociaal, Bestuur en Middelen, Fysiek.

Om 18.00 uur in het Stadskantoor komen de commissieleden weer bij elkaar. Er is alleen de bespreking van de Behandelvoorstellen, de nieuwe agenda's voor 29 augustus, 12 en 19 september.

Om 19.00 uur is er de raadsbarbecue in restaurant De Merwelanden.

Klik hier voor de uitgebreidere agenda.

 

Lees meer Reageer

Fijne zomer en geniet van de vele zomerfestivals

Fijne zomer en geniet van de vele zomerfestivals

De gemeenteraad is met zomervakantie. Ook de PvdA-fractie heeft vakantie. Uiteraard zijn we bereikbaar, hebben we kontakten en gesprekken. We zijn niet allemaal tegelijk weg. U kunt ons altijd mailen via info@pvdadordrecht.nl of ons bellen (kijk bij fractie).

Wij wensen iedereen een fijne zomer. Geniet van alle zomerfestival, zoals bijvoorbeeld Pop-Up Market op Beverwijcksplein (laatste zondag van de maand), Kunst op het Groothoofd (iedere zondag), Palm Parkies in Wantijpark (iedere maandagavond) en Rockabilly Square op Statenplein (zondag 20 augustus).

Tot ziens...

 

Lees meer Reageer

PvdA: Stop lozingen van giftige stoffen

PvdA: Stop lozingen van giftige stoffen

PvdA wil dat de lozingen van giftige stoffen (nu GenX) in lucht, water en bodem stoppen. Steeds weer ontvangen we informatie dat - nu GenX - zich toch in drinkwater en in de bodem bevindt, hoewel dit eerst steeds ontkend wordt door Chemours. Nu weer blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam (Volkskrant vrijdag 21 juli 2017) dat ook in de bodem GenX is aangetroffen en bewoners (zeker op de Staart) wordt afgeraden groente en fruit uit eigen tuin te eten. De onrust wordt steeds groter over wat er nu eigenlijk allemaal aan de hand is. Meer gericht onderzoek is nodig - zeker ook bij volkstuinen. Maar de noodzaak om de lozingen van dergelijke stoffen helemaal te gaan verbieden wordt steeds dringender. Na de zomervakantie hebben wij met onze Tweede Kamerfractie en Provinciale Statenfractie overleg hoe dit zo snel mogelijk te bereiken.

 

Lees meer Reageer

Officiele onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje in de Cultuurnacht vrijdag 8 september 2017

Officiele onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje in de Cultuurnacht vrijdag 8 september 2017

De Dordtse schrijver en stadsdichter Jan Eijkelboom krijgt een eigen steegje, het Jan Eijkelboomsteegje, bij het Dordrechts Museum. Vrijdagavond 8 september 2017 om 20.00 uur is de officiele onthulling van het steegje naast het Dordrechts Museum. Op verzoek van de nabestaanden is het dit steegje geworden. Dat past bij Jan Eijkelboom. Hij was wars van formaliteiten en gewichtigdoenerij. Linda Janssen van het Dordrechts Museum is druk bezig met het programma. Het belooft een mooie en verrassende opening te worden. Om 22.00 uur gaat de Cultuurnacht van start, o.a. ook in het Dordrechts Museum en de museumtuin. Vanuit de PvdA-fractie is Jacqueline van den Bergh erbij betrokken. Jan Eijkelboom was lid van de PvdA. 

 

Lees meer Reageer

Big Rivers is weer losgebarsten in hartje Dordt

Big Rivers is weer losgebarsten in hartje Dordt

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli 2017 is het weer Big Rivers time. Het festival is losgebarsten in het centrum van Dordrecht met diverse podia met volop muziek, zoals op Grotekerksplein, bij Merz, Stadhuisplein en op Bagijnhof.

De sfeer is prima, het weer is uitstekend, en de muziek swingt. 

 

Lees meer Reageer

PvdA wil niet korten op het Persoonlijk Minima Budget (PMB)

PvdA wil niet korten op het Persoonlijk Minima Budget (PMB)

Drechtraad, dinsdag 4 juli 2017: Algemene Beschouwingen GR Drechtsteden (Begroting 2018, Perspectiefnota 2018, Jaarrekening 2016, Nieuwe voorstellen Minimabeleid) - Cor van Verk: Het is bij elkaar een enorm pakket papier bestaande uit 7 stukken. Als PvdA ga ik het hier hebben over 2 Onderdelen: De Perspectiefnota en het Minimabeleid. De Perspectiefnota geeft een goed beeld. We staan er positief voor, 8 ton positief. Maar problemen zijn er vooral bij het sociale domein, daar is een miljoenen tekort. En het zijn toenemende tekorten. Oorzaken: ...

 

Lees meer Reageer

Burgemeester van Veenendaal Wouter Kolff wordt onze nieuwe burgemeester

Burgemeester van Veenendaal Wouter Kolff wordt onze nieuwe burgemeester

In een speciale gemeenteraad op dinsdagmiddag 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad de voordracht van de Vertrouwenscommissie opgevolgd. De huidige burgemeester van Veenendaal - de heer Wouter Kolff (VVD), 40 jaar - wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Dordrecht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters, met als ondersteuners Anneloes Webster (griffier), wethouder Reynvaan en de heer Loos (plv. voorzitter van de Drechtraad) zijn zeer enthousiast over onze nieuwe burgemeester. De heer Kolff (foto gemeente Veenendaal) is ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Drechtraad dinsdag 4 juli 2017 - 19.00 uur in Stadhuis Dordrecht

Agenda Drechtraad dinsdag 4 juli 2017 - 19.00 uur in Stadhuis Dordrecht

Bespreekstukken:

Algemene Beschouwingen GR Drechtsteden:

Jaarstukken 2016 - Kompas 2016: Drechtsteden op Koers? - 1e Bestuursrapportage 2017 - Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Primaire Begroting 2018 - Perspectiefnota 2018

Klik hier voor de volledige agenda

 

Lees meer Reageer

PvdA fractie in actie bij voetbalwedstrijd

PvdA fractie in actie bij voetbalwedstrijd

Er kwam een flinke discussie - in de gemeenteraad van woensdagavond 28 juni 2017 tijdens de Kadernotabehandeling - naar aanleiding van de Motie van 6 raadsleden van BVD. De motie heette "Sporten doe je samen". Het ging om het feit dat voetbalvereniging GSC/ODS een elftal heeft van Nederlanders met een Turkse achtergrond. Dat zou in hun ogen niet moeten kunnen, en gevolgen ...

 

Lees meer Reageer

Hoogste tijd voor de nieuwbouw van VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk

Hoogste tijd voor de nieuwbouw van VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk

Gemeenteraad dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017: Kadernota 2018 / Tweede Termijn: Cor van Verk:  Een tweede termijn biedt ons de gelegenheid om wat dieper in te gaan op de bijdrages van het college en collega’s. De volgorde wordt daarmee wat ons betreft bepaald door de opmerkelijkheid die sommige bijdragen hadden. Daarbij zullen wij de DK4 buiten beschouwing laten; dit onderwerp bespreken wij morgen uitgebreid. Voorzitter wij wijzen deze Kadernota af omdat deze op drijfzand is gebaseerd, zeker voor ...

 

Lees meer Reageer

"We moeten geen HMC eiland willen worden"

Gemeenteraad woensdag 28 juni 2017: Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en Bestemmingsplan A16/N3: Jacqueline vd Bergh: De PvdA is altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4. Kritisch waren we wel, vooral over Logistiek, Werkgelegenheid en mate van Duurzaamheid. Maar nu twijfelen we echt. En wij vinden dat wij zelfs moeten twijfelen over nut en noodzaak van Kil 4. Want als de Provincie – nota bene een grote deelnemer in dit project – twijfelt, dan is het zelfs onze plicht als PvdA en als raad om hier serieus aandacht aan te besteden. Voor de PvdA is het verruimen ...

 

Lees meer Reageer

Belofte van ontwikkelaar aan raadsleden om serieus in gesprek te gaan met bewoners over de nieuwbouw is niet nagekomen

Belofte van ontwikkelaar aan raadsleden om serieus in gesprek te gaan met bewoners over de nieuwbouw is niet nagekomen

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88  -  Jacqueline van dene van den Bergh: De PvdA is een groot voorstander van het fors aanpakken van de Spuiboulevard om er een echt levendig en fraai stadsgebied van te maken. Met aantrekkelijke stadswoningen, appartementen, groen en water. De Visie op Spuiboulevard en omstreken wordt na de zomervakantie besproken in de raad. Waar we nu aandacht voor vragen is het gebouw Spuiboulevard 4-88, het ...

 

Lees meer Reageer

PvdA: Alle scholen moeten mee willen doen

PvdA: Alle scholen moeten mee willen doen

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: Doordecentraliatie Onderwijshuisvesting financiele Contouren - Peter Puik: Het voorstel is om de verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen over te dragen aan de scholen. Hiervoor moet een Cooperatie worden opgericht waarin alle scholen zijn vertegenwoordigd. Bij ons komt het over als het over de schutting gooien van een grote verantwoordelijkheid.  Scholen zijn het nog lang niet allemaal eens om dit te doen en zijn hier niet klaar voor. Moeten we dit nu wel willen? Wethouder Heijkoop geeft aan ...

 

Lees meer Reageer

PvdA: Meer innovatie bij evenementen

PvdA: Meer innovatie bij evenementen

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: Toekennen van speciale status aan evenementen bij Beleid Evenementen en Amateurkunst - Peter Puik: PvdA vindt innovatie bij evenementen een belangrijk onderdeel. Wij willen weten welke effecten grote evenementen hebben op de stad en wat het betekent voor de promotie. Er moet ook ruimte zijn om nieuwe festivals toe te laten. De grote evenementen hebben nu een speciale status, waaronder Big Rivers, Dordt in Stoom, Kerstmarkt en Bach Festival. Zij krijgen veel subsidie. Ook het Bach Festival. We willen de speciale status elk jaar opnieuw vaststellen. Het Bach Festival ...

 

Lees meer Reageer

Agenda's Gemeenteraadsvergaderingen dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017 - vanaf 14 uur in Stadhuis

Agenda's Gemeenteraadsvergaderingen dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017 - vanaf 14 uur in Stadhuis

DINSDAG 27 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Kadernota 2018; Scopewijzigingen Merwedestraat Oranjelaan en Raadsinformatiebrief

Avondraad vanaf 20 uur: Speciale Status aan Evenementen; Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting; Spuiboulevard 4-88 - wijzigingsbevoegdheid college

 

WOENSDAG 28 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3

Avondraad vanaf 20 uur: Kadernota: Einddebat

 

Lees meer Reageer

Verdeel de historische schepen goed over het water van Stadswerven

Verdeel de historische schepen goed over het water van Stadswerven

Het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch is bezig om historische schepen (varend erfgoed) ligplaatsen te bieden in het water van Stadswerven. Al jaren wordt hierover met gemeente overlegd. Leefwerf zegt 10 ligplaatsen nodig te hebben om het project financieel succesvol te kunnen uitvoeren. Ook de Provincie is die opvatting toegedaan en wil een Varend Erfgoed Subsidie toekennen voor 10 schepen. De Provincie heeft de gemeente dan ook opgedragen om voor 1 oktober a.s. zich garant te stellen voor 150.000 euro en om 10 ligplaatsen te realiseren. Wethouder Sleeking wil vooralsnog geen harde garantie afgeven voor 10 schepen, wel wil hij zich hiervoor inspannen. Maar volgens de wethouder werkt de ontwikkelaar niet bepaald mee, en hangt er een fors prijskaartje aan. De PvdA vindt dat er nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid moet worden gegeven aan het Burgerinitiatief. Wij denken dat met een goede spreiding over het water in de wijk Stadswerven er voldoende historische schepen een ligplaats kunnen krijgen.

 

Lees meer Reageer

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3 - Jacqueline vd Bergh: De PvdA is totnutoe altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4, vanaf 2009. Het is een langlopend project, waar veel geld en partijen mee zijn gemoeid. Maar de situatie is inmiddels wel veranderd. Voor de PvdA is het ontzettend belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt. Want dat is juist de makke in Dordrecht, dat er te weinig werkgelegenheid is, maar wel veel mensen die ...

 

Lees meer Reageer

Gedoe met bouwhoogte nieuw appartementengebouw Spuiboulevard 4-88

Gedoe met bouwhoogte nieuw appartementengebouw Spuiboulevard 4-88

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 - Jacqueline van den Bergh: Op verzoek van PvdA, VSP, GroenLinks, D66 en BVD is dit nieuwe bouwplan op de agenda gezet. Het gaat om het oude ANWB-gebouw. Dit wordt omgetoverd tot een appartementengebouw. Bewoners kwamen inspreken. Het bestemmingsplan laat een bouwhoogte van 20 meter toe (ongeveer zelfde hoogte als appartementengebouw boven de Intree). College heeft haar wijzigingsbehoefte ...

 

Lees meer Reageer

Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Jaarstukken 2016 - Grote Projecten / Stadswerven: Motie PvdA en GroenLinks over Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Al jaren zijn we in gesprek over het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch, dat op de Stadswerven ligplaatsen wil verzorgen voor historische schepen (varend erfgoed). Raad en college hebben veel waardering voor dit initiatief. Leefwerf zegt 10 schepen nodig te hebben voor een levensvatbare uitvoering. Dit is ook besloten door de raad over het Burgerinitiatief. Wethouder Sleeking wil vooralsnog niet verder gaan dan ...

 

Lees meer Reageer

Cor van Verk: "Er gaat nog veel mis, maar we hebben er weinig zicht op"

Cor van Verk:

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Concept begroting 2018 en Concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Geozndheid & Jeugd ZHZ - Cor van Verk: Eind maart zijn wij geconfronteerd met verontruste ouders over de knelpunten in de Jeugdzorg. Organisaties konden geen hulp meer verlenen, budget was uitgeput en nog meer tekorten werden verwacht. Dat roept bij ons de vraag op: Gaan wij begroten op realistische cijfers of blijven wij doormodderen met ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief