Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Congres

 

MET VERTROUWEN LINKSOM - Bart Bouman

Zaterdag 11 april togen veel partijgenoten naar Nieuwegein waar de politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid bijeenkwam. Onderwerp was de evaluatie van de statenverkiezingen en hoe nu verder. Het aanvankelijke plan om eerst aan tafels de provinciale resultaten te bespreken werd via een aangenomen ordevoorstel overgeslagen, waarna direct plenair het debat werd aangevangen.
Wij zijn een beweging die te weinig naar buiten treden, zei Hans Spekman in zijn openingswoord. Waarna hij aangaf dat het niet alleen gaat om onze idealen, maar ook om de zichtbaarheid daarvan.
Hierna was het woord aan Dick Kalkman, lid sinds 1 mei 1974 en nu samen met Gerard Bosman schrijver van het Manifest waarin een aantal actieve partijleden aangeven dat de koers om moet en wel linksom. Dick schetst een nieuw perspectief voor onze partij: met vertrouwen linksom om samen nieuwe wegen te bewandelen.
Na hem gaven veel sprekers kort hun visie op de situatie van onze partij. De één was daarbij positiever dan de ander. Er was duidelijk interesse in het Manifest. We moeten dualisme laten zien, waarmee gezegd wordt: wij moeten in en met het kabinet verder op de ingeslagen weg, maar zonder een bijwagen van de VVD te zijn. Voorzover het kabinet ons programma uitvoert steunen wij dat natuurlijk, maar wij zijn kritisch als zaken anders uitpakken dan ons voor ogen stond. Bijv. op terreinen als zorg en sociale zekerheid.
Diederik Samsom gaf aan dat na de laatste kamerverkiezingen geen mogelijkheden bestonden voor een kabinet over links, waarna samenwerking met de VVD overbleef. Vrijwel het hele congres steunde deze keuze toen en de inhoud van het coalitie-accoord. Miljarden bezuinigingen moesten in deze kabinetsperiode resulteren in groei en banen. Wij zullen altijd opkomen voor mensen die het moeilijk hebben en dat mist op dit moment teveel.
Tot slot werden de meer dan twintig ingediende actuele moties behandeld, die pas in de pauze voor alle aanwezigen beschikbaar kwamen zodat daarover snel beslist moest worden. Kamerlid Lutz Jacobi sprak zich uit voor een motie met de veelzeggende titel “niet lullen maar poetsen”.De leden spraken zich uit voor het behoud van het luchtalarm, voor solidariteit met de bevolking van Griekenland en voor het evalueren van de verhuurdersheffing.
Na een oproep om het debat vooral in de afdelingen en gewesten voort te zetten was het tijd voor de borrel en werd het nog best gezellig.Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief