Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Fractieleden

Cor van Verk
Functie:Raadslid - fractievoorzitter
Naam: Cor van Verk
Adres:

Steegoversloot 29


Telefoon:06 215 53 044
E-mail:corvanverk2@hotmail.com
Werkzaamheden:

Woordvoerder Adviescommissie Sociale Leefomgeving en de 3 Decentralisaties: Regio Drechtsteden; Decentralisaties Jeugdzorg, WMO-zorg, AWBZ-Zorg, Participatiewet; Planning en Control Cyclus; Sport en Recreatie; Onderwijs; Maatschappelijke voorzieningen; 

Lid Drechtraad

Plv. lid Auditcommissie

Lid Presidium


Jacqueline van den Bergh
Functie:Raadslid - fractiesecretaris
Naam: Jacqueline van den Bergh
Adres:

Stratosfeerstraat 38, 3328 GR Dordrecht


Telefoon:06 255 73 500
E-mail:info@atmvormgeving.nl
Werkzaamheden:

Woordvoerder Adviescommissie Fysieke Leefomgeving: Leefbaarheid & Stedelijk Beheer; Milieu & Duurzaamheid; Verkeer & Vervoer; Ruimtelijke Ordening; Grote Projecten; Wonen;

Plv. Lid Drechtraad


Weblog:Klik hier
Peter Puik
Functie:Raadslid
Naam: Peter Puik
Telefoon:06-51530280
E-mail:p.puik@hotmail.com
Werkzaamheden:

Woordvoerder Adviescommissie Bestuur en Middelen: Financien, Lokale heffingen, Algehele Veiligheid, Bestuurlijke aangelegenheden, Regiozaken, Essenhof, Politie/Brandweer, Verbonden partijen

Plv. lid Presidium

Lid Auditcommissie


Inge Stevens
Functie:Raadslid
Naam: Inge Stevens
Adres:

Vriesestraat 28B


Telefoon:06 23 47 04 54
E-mail:inge@ingestevens.nl
Werkzaamheden:

Woordvoerder Adviescommissie Sociaal en Bestuur & Middelen


Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief