Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Gewestelijke vergaderingen

 

Er is een PvdA Bestuur Gewest Zuid-Holland dat de PvdA Provinciale Statenfractie volgt en zich bezighoudt met de provinciale politiek.

Jacqueline van den Bergh is lid van het PvdA Bestuur Gewest Zuid-Holland en zij is contactpersoon voor de Drechtsteden en het Waterschap Hollandse Delta.

Vanuit de Afdeling Dordrecht zijn de afgevaardigden voor de Gewestelijke Bijeenkomsten in Engels in Rotterdam: Bart Bouman, Peter Puik, Maarten van Hulst, Rob de Gelder, Monica Schooten.

De PvdA Tweede Kamerleden Marit Maij en Astrid Oosenbrug zijn vanuit de Tweede Kamer verbonden met de Drechtsteden.


Zaterdag 6 april 2013: GEWESTELIJKE BIJEENKOMST IN ENGELS, ROTTERDAM
Ron Hillebrand: Provinciale Politiek: Debat in Staten over "feestje van Commissaris der Koninging", van 30.000 euro. Door alle partijen is dit veroordeeld. Had nooit op kosten van belastingbetaler gemogen. CdK bood excuses aan, maar betaalt niets terug. Bestuurlijke inrichting van Nederland: Kijk naar de inhoud: wat wil je regelen. Daarbij de bestuurlijke schaal zoeken. Mensen hechten erg aan hun lokale gemeentschap. Vandaaruit kun je toch samenwerken. 3e Merwedehaven: Het is niet goed gegaan met de handhaving. Er kwam pas aandacht na de maatschappelijke ophef. PvdA wilde monitoring van de volksgezondheid. Motie hierover is afgewezen.

Nieuwe Bestuursverkiezing PvdA Gewest: Er is een nieuw bestuur gekozen. Jacqueline van den Bergh (Dordrecht) is herkozen voor een nieuwe termijn.

Gesprekken met PvdA Tweede Kamerleden: Ed de Groot (financaal specialist): Er moeten voorwaarden komen voor economisch herstel, er komt groei in najaar 2013 en herstel in 2014. Belemmeringen weghalen om te investeren. Er kwamen kritische reacties op het woonakkoord: woningcorporaties investeren niet vanwege de heffing van het rijk. Volgens Ed hebben woningcorporaties wel geld om te investeren. Ook was er weinig begrip vanuit de zaal om zo vast te houden aan forse bezuinigingen, met de oplopende werkloosheid. Het wordt beter, volgens Ed. Duco Hoogland (verkeer). Heeft zijn handen vol met de Fyra discussie. Fyra's worden nu grondig getest. Dat duurt nog wel even. Duco wil komen tot een landelijke tariefstructuur voor busvervoer.

 

 

 

Zaterdag 23 maart 2013 was er van 10 - 13 uur een gewestelijke bijeenkomst in Congrescentrum Engels in Rotterdam (naast Centraal Station) over Scouting, Ledenwerving, etc. Met allerlei workshops over "the best practicies in het land".

Workshop Scouting
Voor de PvdA is continue scouting naar goede mensen een must. Goede vertegenwoordigingen in besturen wordt moeilijker, zeker in kleinere gemeenten. Groete steden hebben voldoende aanwas. Handig is het om een Handleiding Scouting te maken, met o.a. Analyse van van de eigen gemeente. Een permanente Scoutingcommissie is aan te raden. Bekijk potentieel binnen de afdeling, vakbond, stichtingen, verenigingen. Durf mensen te benaderen
 
Best practicies/ Actieplan 2014 Katwijk
Via ombudsteam veel contacten met maatschappelijk middenveld. Permanente campagne, iedere maand een acticitet om zo de zichtbaarheid te vergroten. Analyse gemaakt van campagne 2010. Hoe heeft de pvdA de afgelopen periode geopereerd.

Opbouw actieplan: Heldere ambitie 2014
 
Positie 2014: Kandidatenlijst, goede vertegenwoordiging van verschillende groepen, 40% vrouw
PvA bekend als voorvechter van een aantal onderwerpen, sterk profilerend
 
Activiteiten: Op hoofdlijnen, trekker voor iedere activiteit, separaat uitvoeren, tijdpas, budget
actieveren leden/sympatisanten, vaststellen 3 thema's ter profilering
1 per jaar informele bijeenkomst (gezelligheid, geen politiek)
webside, pers en sociale media gebruiken, themabijeenkomsten organiseren, campagne
 

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief