Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Agenda's Adviescommissies dinsdag 20 juni 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor


ADVIESCOMMISSIE FYSIEK, vergaderkamer 1: Wensen/Bedenkingen Vorbereidingskrediet Transformatie Regiokantoor Noordenijk 250; Brief n.a.v. de Gunning van de Ontwikkeling van het Regiokantoor aan de Noordendijk; Bestemmingsplan Kil 4 en A16/N3; Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88; Herontwikkeling Spuiboulevard / Toekomstige Huisvesting e.o.; Ontwikkeling Centrale Bibliotheek Dordrecht; Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL, vergaderkamer 3: Zienswijze Solidariteitsafspraken Jeugdhulp; Beantwoording raadsvragen m.b.t. raadsvoorstel Vernieuwing Zwembad De Dubbel; Variant renovatie en vernieuwing Zwembad De Dubbel; Aanpak Discriminatie (vervolg 30 mei 2017)

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, vergaderkamer 5: Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Financiele Contouren; Prognose Reserve EgalisatieReserve ParkeerVoorzieningen 2017 BESLOTEN; Prognose Grondbedrijf 2017 BESLOTEN

Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda

 

 Terug naar het overzicht

Reageer

Reacties

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief