Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

PvdA: Alle scholen moeten mee willen doen


dat de huidige financiele constructie nodig is om de doordecentrasatie in gang te zetten. Er leven bij scholen veel vragen. Kunnen we nog terug? Het voorliggende Amendement geeft die mogelijkheid. De PvdA vindt dat eerst de financiele stromen helder moeten zijn tussen de verschillende scholen, gemeente en Cooperatie. Ook vinden wij een degelijk Meerjaren Onderhouds Programma essentieel. Daarnaast moeten alle scholen en besturen mee doen. Wij willen dat hier eerst aan wordt voldaan.

Onderwijshuisvesting is te belangrijk voor de kinderen in onze stad. Dat moet verantwoord zijn georganiseerd.

 

Wethouder Heijkoop: Het college heeft getracht u hierin mee te nemen. We hebben afgesproken om dit per 1-1-2018 afgerond hebben. Het Amendement is constructief en in lijn met de door u geuite zorgen. Daar kan ik mee leven. Met scholen is ook over een alternatief scenario besproken. Dat is goed om dat uit te laten werken. Plan B gaat uit de huidige systematiek. Maar wel met de taakstelling (bezuiniging). Twee grote scholen willen graag meedoen en willen hun schouders eronder zetten. Ik verwacht dat de schoolbesturen het voor elkaar gaan krijgen. We moeten het nog nader inkleuren. Maar nu gaan we de laatste slag maken. Scholen vinden het ook spannend. Er is de intentie om eruit te komen. Knelpunt is dat het gaat over geld, en dat geeft onzekerheid. We hebben door meerdere bureaus business cases laten doorberekenen. PvdA voorwaarden zijn goed: Corporatie moet actief zijn, geldstromen moeten helder zijn, iedereen moet meedoen, en Meer Jaren Onderhoudsprogramma moet er zijn. Daar kom ik de PvdA zeker in tegemoet.Terug naar het overzicht

Reageer

Reacties

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief